12 11, 2020

Ảo giác? Hầu hết thanh thiếu niên không có tầm nhìn thực tế về tương lai của họ

Tháng Mười Một 12th, 2020|Categories: Khách hàng, Môi trường làm việc|Tags: |

Chỉ có một tỷ lệ nhỏ thanh thiếu niên dự định làm 25 công việc phổ biến nhất và một tỷ lệ nhỏ hơn nữa muốn làm những công việc được dự đoán sẽ phát triển nhất trong những năm tới.