12 11, 2020

Iluzja? Większość nastolatków nie ma realistycznej wizji swojej przyszłości

12 listopada, 2020|Categories: Klienci, Środowisko pracy|Tags: |

Jedynie niewielki odsetek nastolatków planuje podjąć pracę w 25 najbardziej popularnych zawodach, a jeszcze mniejszy odsetek chce podjąć pracę w zawodach, w których przewiduje się największy wzrost w przyszłych latach.