Demencia je závažným neurodegeneratívnym ochorením, ktoré postihuje najmä starších ľudí a výrazne ovplyvňuje ich život, ktorý sa od základov mení. Zasahuje aj fungovanie rodinných príslušníkov, pretože s ľuďmi trpiacimi demenciou nie je jednoduché žiť. Vyžadujú si dozor a nepretržitú starostlivosť. V posledných rokoch sa vedú polemiky, či je vznik demencie spôsobený genetickými faktormi, alebo súvisí viac so životným štýlom, ktorý daný jedinec vedie.

Úlohu zohráva vek

V celej populácii trpí demenciou až 50 miliónov ľudí. Ide o ochorenie podmienené vekom. Postihuje každého dvadsiateho človeka nad 65 rokov a až 30% ľudí nad 80 rokov má demenciu. Jestvuje viac typov, najčastejšie sa vyskytuje v podobe Alzheimerovej choroby. Podľa odborníkov sú ľudia s genetickou predispozíciou vystavení riziku, že sa choroba u nich rozvinie, až trikrát viac oproti ostatným ľuďom. Výskumníci z univerzity v anglickom meste Exeter vykonali experiment, počas ktorého pozorovali vzorku pozostávajúcu z približne 200 000 ľudí. Boli vo veku 60 rokov a viac a v tom čase nemali žiadne príznaky demencie.

Po ôsmich rokoch sa u 1,8% tých, ktorí mali z hľadiska genetiky nábeh na demenciu a viedli nezdravý životný štýl, toto ochorenie skutočne objavilo. Pri ľuďoch s nízkym rizikom a zdravým životným štýlom to bolo len 0,6%, u ktorých demencia prepukla. V skupine, kde testovali ľudí s vysokým predpokladom vzniku demencie a dobrými návykmi, ochorelo na ňu percento, pri ľuďoch s nezdravými návykmi to boli 2%.

Zdravý životný štýl je dôležitý

Zdravý životný štýl dokáže veľa ovplyvniť a vďaka nemu je výskyt ochorenia napriek genetike možné zvrátiť. Proti demencii sa dá bojovať zdravou a vyváženou stravou bohatou na vitamíny, minerály, vlákninu a omega-3 mastné kyseliny, pohybom, dostatkom spánku a eliminovaním alkoholu a fajčenia. Jednou z ciest, ako chorobe predchádzať, je aj precvičovanie mozgu. Je pravdou, že ani zdravým životným štýlom sa nedokážeme chorobe úplne vyhnúť, ale riziko sa predsa len do určitej miery znižuje. Na vznik demencie vplývajú aj faktory ako nižšie vzdelanie (naozaj súvisí s tréningom mozgu), typ zamestnania (vplyv zohráva mentálna náročnosť povolania), sociálna situácia, tiež pohlavie (ženy postihuje častejšie než mužov) a chronické ochorenia (vysoký krvný tlak či cukrovka).

Demencia a problémy s pamäťou

Demencia je charakterizovaná ako porucha pamäťových a kognitívnych funkcií. Dotýka sa učenia, orientácie, abstraktného myslenia, vizuálno-priestorového vnímania aj rozhodovania. Obmedzuje človeka v rámci bežného fungovania a pri vykonávaní základných aktivít. Hlavným a najznámejším prejavom demencie sú problémy s pamäťou a jej postupná strata. Dochádza k úbytku nervových buniek a spojení v dôsledku degeneratívnych zmien v tkanivách mozgu. Symptómy demencie sa môžu rapídne zhoršovať, často ide o progresívne ochorenie. Je to ale individuálne od človeka k človeku, u niekoho trvá dlhšie prvotné štádium ochorenia, u iného zas choroba postupuje veľmi rýchlo.

Postupné zhoršovanie

Demencia začína nenápadne, preto sa stáva, že rodinní príslušníci neberú prvé príznaky vážne a pripisujú ich starnutiu. V začiatkoch chorobu sprevádzajú prejavy – pacienti si nepamätajú, čo kam položili, nedokážu sa orientovať na miestach, ktoré dobre poznajú, zabúdajú užiť lieky, mýlia si mená, nie sú schopní vykonávať každodenné aktivity ako uvariť si. Nepamätajú si to, čo sa udialo v krátkej dobe, ale udalosti spred niekoľkých rokov si stále pamätajú. Neskôr nastupuje dezorientácia v priestore. Chorí si neuvedomujú, kde sa nachádzajú, často utekajú z domu. V pokročilom štádiu nastáva dokonca zmena osobnosti. Pacienti môžu byť agresívni, pretože sú zmätení zo svojho stavu.

Demencia je zákerná

Niekedy je možno ťažké pochopiť človeka s demenciou, ale on za prejavy svojho ochorenia nemôže a nedokáže ich ovplyvniť. Demencia je zákerným ochorením. Je neliečiteľná, avšak dá sa spomaliť liekmi. Pre rodinu býva náročné zmieriť sa s tým, že jeho blízky už nikdy nebude ako predtým. Dôležité je mu byť oporou a zabezpečiť mu kvalitnú starostlivosť, ktorá bude pre rodinu odbremenením a zabezpečí spokojnosť pacienta aj samotnej rodiny. Naša spoločnosť má dostatok empatického a spoľahlivého personálu, ktorý má s touto diagnózou skúsenosti a dokáže zabezpečiť adekvátnu starostlivosť.