Opatrovanie v domácom prostredí a jeho výhody

Keď nadíde čas, kedy váš rodič už nedokáže byť samostatným, zvažujete, ako by ste mu pomohli. Rozhodujete sa medzi opaterou v domácom prostredí, umiestnením do zariadenia alebo tým, že sa oňho postaráte sami. Pýtate sa, prečo zvoliť práve opatrovanie s domácou 24-hodinovou starostlivosťou? Dôvodov je viacero. Jedným z nich je, že domáca opatrovateľka vás odbremení, keď sa o príbuzného nedokážete postarať. Je pochopiteľné, že nemôžete len tak zanechať svoju prácu, lebo by ste nepokryli náklady na život, alebo máte vlastnú rodinu a deti, o ktoré sa ešte treba starať. Vďaka domácej opatrovateľke môžete pokojne pokračovať v doterajšom živote či venovať sa záľubám.

Prirodzené prostredie pre vášho blízkeho

Pre seniorov, ktorí sa pre svoje zdravotné ťažkosti, nedokážu o seba postarať, je najlepšie zotrvať doma, kde to dobre poznajú a strávili tu väčšinu života. Starší ľudia si ťažšie zvykajú na nové prostredie či na zmeny všeobecne. Preto je lepšie uprednostniť opatrovateľku do domácej opatery. Senior tiež môže trpieť dezorientáciou či správať sa zmätene. Presun do cudzieho prostredia by mal negatívny vplyv na jeho zdravotný a najmä duševný stav. Navyše, pacient umiestnený v zariadení pre seniorov sa nemusí cítiť komfortne, keďže trávi čas v jednej izbe s ľuďmi, ktorých nikdy predtým nevidel.

Ak mu vybavíte opatrovanie do domácnosti, nebude sa cítiť nepotrebne ani mať pocit, že ste ho niekam odložili. Opatrovateľkou na doma mu dáte najavo, že vám na ňom záleží. Tá mu pomôže so základnými úkonmi ako nákupy, upratovanie, varenie, sprevádzanie počas návštevy lekára, pomoc s vybavovaním na úradoch, osobná hygiena. Opatrovanie má aj spoločenský rozmer. Opatrovateľka spríjemňuje opatrovaným osobám čas, a to rozprávaním sa, braním na prechádzky alebo hraním spoločenských hier. Všetko závisí od toho, aké diagnózy má konkrétny pacient. Ak si to jeho stav vyžaduje, kŕmi ho, prebaľuje, premiestňuje či polohuje.

Opatrovanie v domácom prostredí – individuálny prístup

Medzi výhody 24-hodinovej domácej starostlivosti patrí jednoznačne to, že opatrovateľka sa môže venovať jedinému klientovi naplno, čo sa v domove dôchodcov nestáva. V zariadeniach pre seniorov nemôžu jednej osobe venovať toľko času, keďže jeden ošetrovateľ pripadá na viacero pacientov. Zabezpečenie opatrovateľky do domácej opatery je zárukou toho, že o vašich rodičov bude s úctou a dobre postarané. Ak umiestnite svojho príbuzného do domova dôchodcov, nemôžete mať špecifické požiadavky.

V prípade domácej opatery si môžete dohodnúť s personálom jasné pravidlá a reagovať na neadekvátnu starostlivosť. Opatrovateľka síce nemá oprávnenie vykonávať činnosti spadajúce do kompetencií lekára či zdravotných sestier, ale môže podávať lieky, privolať záchranku či v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc. Ak potrebujete zabezpečiť úkony ako odber krvi, podanie injekcie, inzulínu alebo infúzie, máte možnosť vyžiadať si opatrovateľku so zdravotníckym vzdelaním alebo so skúsenosťami v tejto oblasti. Tiež sa v tomto prípade môžete obrátiť na ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

24-hodinová domáca opatera je pre seniora najideálnejším riešením. Zažije individuálny prístup a zostane v známom prostredí.

24-hodinové opatrovanie – nepresný pojem

Počas 24-hodinovej domácej opatery je opatrovateľka prítomná v domove seniora nonstop. Tento pojem je však trochu zavádzajúci, pretože nepretržitá starostlivosť bez prestávok nie je možná a zákonom ani prípustná. Teda 24-hodinová starostlivosť neznamená, že personál pracuje celých 24 hodín, len je stále k dispozícii. Opatrovateľka musí mať vyhradený čas na odpočinok a osobné voľno. Do času, kedy nepracuje, sa ráta pacientov spánok alebo spoločné pozeranie televízie. Okrem toho má opatrovateľka nárok na vybavenie si súkromných vecí, nákupy či výlety. Musí mať vlastnú miestnosť, kde si môže odpočinúť a mať súkromie.

Napriek všetkému domáca opatera zostáva najlepším a komplexným riešením, pretože opatrovateľka je v prípade potreby k dispozícii aj uprostred noci. Pacient ju môže privolať, napr. zvončekom. Táto starostlivosť prebieha cez pracovné dni, víkendy i sviatky, no ak sa cez víkendy dokážete o svojho blízkeho postarať sami, môžete tak urobiť a s opatrovateľkou si dohodnúť časový harmonogram, kedy budete za rodičom chodiť vy. Opatrovateľky do domácej starostlivosti sa striedajú v rámci turnusov.

Domáce opatrovanie a pestrejší sociálny život

Domáca 24-hodinová starostlivosť je pre vášho blízkeho lepšou alternatívou ako domov dôchodcov. Zo štatistík vychádza, že až 75 % starších ľudí túži po strávení staroby vo svojom vlastnom domove. V domácom prostredí sa nenarúša ich denný rytmus a stále môžu vykonávať činnosti, ktoré zvládnu sami. Aj sociálny život sa odlišuje od toho, ktorý by zažili v domove dôchodcov, je oveľa bohatší. Opatrovateľka klienta odprevadí na kultúrne podujatie, výlet či stretnutie s priateľmi. Ak by ste s radosťou uprednostnili domácu starostlivosť, no je to pre vás finančne náročnejšie, môžete štát požiadať o príspevok na opatrovanie, ktorého výška závisí od miery invalidity pacienta.

Ponúkame vám riešenie

Naša agentúra Atena vám zabezpečí dôveryhodnú opatrovateľku pre vášho rodinného príslušníka vďaka našim dlhoročným skúsenostiam so sprostredkovaním opatrovateliek. Kandidátky na opatrovateľky vyberáme starostlivo a zodpovedne, preto sa na nás môžete spoľahnúť. Overujeme ich jazykové schopnosti, referencie od predošlých zamestnávateľov a berieme ohľad na vaše požiadavky. Vyžadujeme od nich výpis z registra trestov. V prípade, že by ste neboli spokojní s opatrovateľkou, ktorá k vám prišla, ponúkame vám reklamáciu, kedy sme pripravení poslať vám novú čo najskôr, ako je to len možné.

Informácie, o tom prečo využiť práve opatrovateľskú službu legálnou formou a vyhnúť sa čiernemu trhu, nájdete tu. Čo by mala spĺňať osoba vhodná na túto prácu, si prečítate tu.