Veľa seniorov sa nezaobíde bez starostlivosti druhého a zároveň potrebuje spríjemniť život spoločnosťou iného človeka. Najmä tí, ktorí na svete zostali sami bez svojho životného partnera. Ak nedokážete pokryť potreby svojho príbuzného, zvažujete spôsoby, ako mu pomôcť. Jedným z riešení je opatrovateľka.

Domáca opatera

Starší človek sa najlepšie cíti v domácom prostredí, ktoré pozná a je naň zvyknutý, než by mal jeseň života stráviť v zariadení pre seniorov. Navyše, keď mu so stúpajúcim vekom pribúdajú rôzne ochorenia. Najideálnejším riešením je výber osoby, ktorá mu poskytne komplexnú a kvalitnú opateru priamo uňho doma. Prácu opatrovania väčšinou vykonávajú ženy, pretože majú v sebe od prirodzenosti túžbu pomáhať a starať sa o druhých. Ale v tejto pracovnej sfére nájdeme aj mužov, hoci ich je pomenej. Aké atribúty zvážiť predtým, než najmete opatrovateľku svojmu staršiemu a často aj chorému príbuznému?

Opatrovateľka pre seniorov – aká by mala byť?

Treba hľadať človeka spĺňajúceho kritériá, ktoré sú predpokladom na túto prácu. Dobrý/á opatrovateľ/ka by mal/a byť v prvom rade zodpovedná osoba. Tiež empatická, priateľská, trpezlivá a vyrovnaná s chuťou pomáhať iným, obetavo sa o nich starať a dokázať im byť oporou. Nevyhnutné je, aby mala pozitívny vzťah k starším ľuďom, túto prácu vnímala ako poslanie. Rovnako brala ohľad na to, že senior je človek, ktorý môže na niečo zabudnúť, častejšie meniť nálady či ťažko sa adaptovať na zmeny. Človek vykonávajúci túto profesiu musí byť v dobrej kondícii, fyzickej aj psychickej, keďže sa často stará o ľudí, ktorí sú imobilní alebo majú demenciu. Má mať čistý register trestov, aby vaša blízka osoba nebola vystavená riziku.  

Musí mať opatrovateľka kurz?  

Nie v každej krajine vyžadujú od opatrovateľa kurz. Niekde stačí mať dobré referencie a predošlé skúsenosti s opatrovaním alebo podobnou prácou. Iné štáty vyžadujú, aby opatrovateľka absolvovala kurz opatrovania a preukázala sa certifikátom o jeho ukončení. Ako objednávateľ opatrovateľky si musíte zistiť, ako to chodí vo vašej krajine. Budúci adepti na kurze získavajú teoretické vedomosti týkajúce sa seniorov a zdravotných problémov, ktoré sa u nich vyskytujú. Samozrejme, kurzanti absolvujú aj praktickú časť a prax, ktorú vykonávajú v domovoch dôchodcov. Štátom, ktorý si na kurze nezakladá, je Nemecko. Kurz chcú v Anglicku, Holandsku či v Rakúsku.

opatrovateľka
Dobrá opatrovateľka sa má vyznačovať spoľahlivosťou, empatickým správaním, vyrovnanosťou, fyzickou zdatnosťou, ochotou pomáhať a ovládaním reči krajiny, do ktorej ide pracovať.

Stav opatrovanej osoby

Zvážte konkrétne potreby člena rodiny, to, akú opateru si vyžaduje, do akej miery je sebestačný, aké má diagnózy a indispozície, a na základe toho si potom opatrovateľku vyberajte. V prípade, že má váš príbuzný vážnejšie choroby, môžete hľadať opatrovateľku so zdravotníckym vzdelaním, ktoré opatrovateľky bežne nemusia mať. Aby mohla vášmu príbuznému pichať injekcie, inzulín či merať tlak a nemusíte tak volať ešte aj zdravotnú sestričku. Myslite na jeho ochorenia, či je ležiaci a potrebuje prenášať a polohovať, aby nedošlo k vzniku preležanín, pretože vtedy musí byť opatrovateľ fyzicky zdatný. Každá opatrovateľka musí ovládať základy prvej pomoci.

Opatrovateľka a ovládanie jazyka

Samozrejme, opatrovateľka, ktorá k vám príde, musí ovládať úradný jazyk vašej krajiny, aby sa s klientom vedela dorozumieť a mohla s ním bez problémov komunikovať. Rovnako s vami, ako rodinnými príslušníkmi, ktorí chcú byť o všetkom informovaní a určite ich zaujíma, ako prežívajú spoločne strávený čas. Tiež by sa mala chcieť zlepšovať v konverzácii v danom jazyku, pretože v ňom treba komunikovať s lekármi, v obchode pri nákupoch alebo môže nastať situácia, kedy bude treba zavolať sanitku.

Úlohy opatrovateľky

Opatrovateľka pomáha s bežnými aktivitami ako varenie, upratovanie, nakupovanie, pomoc pri hygiene, podávanie stravy a dávkovanie liekov, prechádzky a robenie spoločnosti, rozprávanie sa s opatrovanou osobou. V prípade ležiaceho pacienta ide aj o vykonávanie činností ako prebaľovanie, zavádzanie a vymieňanie katétra.

Poskytnutie pravdivých informácií

Ak hľadáte opatrovateľku pre svojho seniora, nezatajujte informácie o jeho zdravotnom stave. Len tak môžete nájsť preňho vhodnú a dobrú opatrovateľku, ktorá sa oňho postará tak, ako potrebuje, a bude na túto situáciu dostatočne pripravená. Ak zamlčíte dôležité skutočnosti, pošlú vám opatrovateľku, ktorá sa nebude môcť o vášho otca či mamu postarať tak, aby bol spokojný/á.

Najlepšie je zabezpečiť blízkemu opatrovateľku prostredníctvom pracovnej agentúry, ktorá sprostredkúva zamestnancov. Tá vyberie vhodného kandidáta, ktorý spĺňa vaše požiadavky aj potreby vášho blízkeho. Pomôže vám nájsť človeka, ktorý sa na túto náročnú prácu hodí a má potrebné schopnosti a znalosti.

Prečítajte si článok, prečo radšej uprednostniť legálnu službu opatrovania pred tou nelegálnou.