18 10, 2019

Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt.

18 októbra, 2019|Categories: Aktuality, Čo nové v Atene, Klienti|

Vedeli ste, že rok 2019 je rokom prevencie? Naši zamestnanci majú v rámci vnútornej organizácie firmy možnosť využitia mikroskopického rozboru kvapky krvi. Táto metóda (vyšetrenie v tmavom poli) slúži pri odhaľovaní možných príčin zdravotných ťažkostí. Podáva mnoho dôležitých informácií o Vašom zdraví a tým Vás môže upozorniť na rané štádiá ochorení, deficity rôznych látok v

13 02, 2018

Príspevok na presťahovanie za prácou + jednoduchšie zamestnávanie cudzincov

13 februára, 2018|Categories: Aktuality|

Parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti. Jej cieľom je zvýšenie záujmu ľudí vycestovať za prácou, či zjednodušenie podmienok zamestnávania ľudí z tretích krajín. V novele navrhujú zvýšenie viacerých príspevkov na podporu mobility za prácou, ako aj zavedenie nového príspevku na presťahovanie.