V súčasnosti má každý desiaty človek viac ako 65 rokov. O 30 rokov však bude mať tento vek každý šiesty človek. Tento problém sa týka celej planéty v dvoch hlavných smeroch. Po prvé, ak sa dane nezmenia, nebude dostatok daňových poplatníkov na financovanie dôchodkových systémov. A po druhé, nebude dostatok opatrovateľov, ktorí by sa starali o toľko ľudí.

Mnohí ľudia už pracujú na rôznych kreatívnych riešeniach, ako tento problém riešiť. Jedným z týchto riešení sú roboty pracujúce ako opatrovatelia. Mohol by to byť skvelý spôsob, ako riešiť nedostatok opatrovateľov, ale nepomáha to finančnej stránke problému – niekto musí zaplatiť nákup a údržbu robotov. Na druhej strane, Švajčiarsko prišlo s riešením, ktoré rieši oba problémy pomocou tzv. bánk na čas.

Čo je to banka na čas?

Banky na čas sú jedinečným a inovatívnym spôsobom výmeny služieb a zdrojov a v posledných rokoch si vo Švajčiarsku získali popularitu. Koncept je založený na myšlienke poskytovania a prijímania služieb bez použitia peňazí ako prostriedku výmeny. Namiesto toho účastníci využívajú čas ako menu, pričom každá hodina poskytnutej dobrovoľnej práce prináša hodinu kreditu, ktorý možno vymeniť za služby od iných členov. Jednou zo služieb, ktorá si získava čoraz väčšiu popularitu, je dôchodcovská banka na čas. Umožňuje dobrovoľníkom postarať sa o starších ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Čas, ktorý strávia, sa im potom ukladá na účet.

Ako funguje dôchodcovská banka na čas?

Systém funguje prostredníctvom štátneho systému sociálneho zabezpečenia. To znamená, že čas, ktorý osoba strávi ako dobrovoľník, sa ukladá na jej účet sociálneho zabezpečenia. Nakoniec, keď táto osoba dosiahne vek, v ktorom potrebuje pomoc a podporu, môže si vybrať z času, ktorý predtým investovala, a nechať si pomôcť dobrovoľníkom.

Kedy sa to začalo?

Banky na čas existujú už pomerne dlho. Ale pokiaľ ide o poskytovanie starostlivosti, táto iniciatíva sa začala v meste St. Gallen v roku 2015 pod názvom “Zeitvorsorge“. Odvtedy sa na pomoc starším ľuďom v tejto oblasti vynaložilo viac ako 50 000 hodín. V súčasnosti sa dobrovoľníkmi a opatrovateľmi starších ľudí môžu stať len ľudia starší ako 50 rokov. Vďaka tomu je generačný rozdiel oveľa menší a vedie to k lepšej emocionálnej podpore, pretože ľudia, ktorí vyrastali v podobnom období, sa môžu navzájom lepšie prepojiť.

Rozširovanie a rast bánk dôchodcov

Systém sa stretol s veľkým záujmom nielen v regiónoch Švajčiarska, ale aj na celom svete. Od novembra 2021 bola služba spustená aj v meste Rapperswil-Jona. Zeitvorsorge plánuje ďalšie rozširovanie a ponúka aj zdieľanie svojich skúseností a pomoc každej organizácii, ktorá má záujem o niečo podobné.

V medzinárodnom meradle má určitý druh banky na čas mnoho krajín. Patria k nim krajiny ako USA, Japonsko, Nový Zéland, Španielsko a Singapur. Pokiaľ však ide o banky, ktoré sú úzko spojené so starostlivosťou o starších ľudí, podobný systém má len Peking. Hlavné mesto Číny ponúka jednu mincu za každú hodinu, ktorú človek strávi pomocou starším ľuďom. Dokonca urobili niekoľko vylepšení celého systému: čas možno darovať aj priateľom alebo členom rodiny, ktorí potrebujú starostlivosť. A navyše, každá osoba, ktorá zarobí 10 000 mincí, má nárok na miesto v štátnom opatrovateľskom dome.

Na záver možno povedať, že banky na čas sú inovatívnym a účinným spôsobom výmeny starostlivosti a podpory. Používaním času namiesto peňazí môžu jednotlivci poskytovať starostlivosť a podporu iným a zároveň dostávať starostlivosť a podporu, keď ju potrebujú. Banky na čas tiež pomáhajú budovať silnejšie komunity tým, že podporujú sociálne väzby a vzájomnú podporu. Keďže svetová populácia naďalej starne, banky dobrovoľnej starostlivosti budú pravdepodobne ešte dôležitejšie pri poskytovaní starostlivosti a podpory tým, ktorí ju potrebujú.

Uvažovali ste o tom, že by ste investovali svoj čas, aby vám to v budúcnosti bolo opätované? Podeľte sa s nami v komentároch.