Perla Karibiku – exotická Kuba ponúka turistom výnimočnú kombináciu panenskej prírody, krásnych pláží, histórie, pouličnej hudby, temperamentného tanca, pohostinných ľudí a jedinečných zážitkov. Počas našej nedávnej dovolenky strávenej v tejto zaujímavej destinácii sme mohli spoznať atmosféru, ktorá tu vládne, a spôsob života, akým tu žijú. Tým, že je Kuba štátom, kde je stále zavedený socialistický režim, vo všeobecnosti sú o nej zaužívané predsudky a celkovo je vnímaná skôr negatívne. Hoci ukrýva odvrátené stránky, nájdu sa aj dobre fungujúce veci, ktorými by sa pokojne mohli inšpirovať iné krajiny.

Je známe, že najľudnatejšia a najväčšia krajina Karibiku pozostávajúca z vyše 400 ostrovov patrí ku krajinám s vysokou mierou chudoby. Získala nepekné prvenstvo, ktorým sa nedá chváliť. Ľudia žijúci na Kube dostávajú najnižšie mzdy v rámci celého sveta. Na Kube však žijú veľmi priateľskí a otvorení ľudia, čo sme mali možnosť zažiť na vlastnej koži, a to aj napriek ťažkému životu. Týmto spôsobom reagujú na nie najlepšie aspekty života a snažia sa vnímať v živote to dobré. Preto by sme si z ich životného postoja mohli vziať príklad. Napriek veľkej biede a existenčným problémom, ktoré musia dennodenne riešiť, vyžaruje z nich pohoda a pokoj. Kdež to my sme veľakrát negativistickí, a pritom sa nemáme v porovnaní s nimi až tak zle. Okrem toho sa môžeme inšpirovať aj inými vecami.

Zdravotníctvo

Možno je to pre niekoho prekvapivé, ale zdravotnícky systém je tu na veľmi vysokej úrovni. Kuba patrí ku krajinám s jedným z najlepších zdravotníctiev na svete. Pre Kubáncov je úplne bezplatné, hoci nám Európanom sa to zdá neuveriteľné. Dokonca stomatologické ošetrenia sú zadarmo, pričom inde je to drahá záležitosť. Kuba má paradoxne najviac lekárov na obyvateľov na svete. Sú kvalitní, čo vláda využíva a posiela ich do iných, vyspelých krajín. To je pre štát zdrojom prísunu financií. Zameriavajú sa predovšetkým na prevenciu, čím sa predchádza výskytu vážnych chorôb.

Tým, že sa odhalia včas, zabráni sa predčasnému úmrtiu ľudí, ktorí by v prípade zachytenia choroby v skoršom štádiu mali väčšiu šancu na uzdravenie. Týmto spôsobom sa aj rapídne znižujú náklady na finančne náročnú liečbu mnohých vážnych ochorení. Aj vďaka dobre fungujúcemu zdravotníctvu, ktoré sa kvalitou vyrovnáva zdravotníctvu najrozvinutejších krajín, sa Kubánci dožívajú najvyššieho priemerného veku zo všetkých obyvateľov Karibiku i Latinskej Ameriky. Rovnako majú najnižšiu úmrtnosť novorodencov a detí. Funguje tu dobrá osveta, ako predísť chorobám, čo spolu s prevenciou tvorí väčšinu úspechu. Je pravdou, že vybavenia štátnych nemocníc sú dosť zastarané a často nevyhovujúce.

Školstvo

Bezplatné školstvo je v krajine cigár a rumu rovnako samozrejmou vecou. Je tu zavedená povinná školská dochádza, takže Kubánci sú napriek chudobe gramotní. Až 99,8% z nich vie čítať aj písať. V európskych podmienkach je gramotnosť síce samozrejmá, ale v štátoch Latinskej Ameriky nie. Mladý človek ale po skončení školy musí minimálne dva roky pracovať vo sfére, v ktorej sa vzdelával. Až potom môže zmeniť povolanie a pracovať v inej oblasti. Štát určuje kam, do ktorého regiónu z miesta svojho bydliska pôjde. Dôvodom je, že Kubáncom je umožnené študovať za štátne peniaze. To aj v iných krajinách, ale kubánska vláda to vníma tak, že keď študovali zadarmo, musia v danej sfére aj niečo odpracovať. V takomto prípade si mladí ľudia lepšie uvážia, čo pôjdu študovať.

Bezpečnosť

Hoci je Kuba extrémne chudobná a trpí nedostatkom, je to bezpečné miesto, čo vláda dosiahla častými policajnými hliadkami na uliciach, ktoré sú bežnou súčasťou kubánskeho života. Zaujímavosťou je, že je tu zakázané nosiť pri sebe vreckový nožík, čo býva trestané až piatimi rokmi strávenými vo väzení. V prípade, že sa niekto uchýli ku krádeži, neminie ho prísny trest v podobe niekoľkých rokov strávených vo väzení.

Iné aspekty či oblasti sú však v dosť kritickom stave. Patria sem už spomínané nízke mzdy, ktoré ovplyvňujú celkový život a ekonomiku. O nič lepšie to nie je ani s potravinami a ostatným tovarom.

Obchody a ekonomika

Fungujú tu dva druhy obchodov – jedny sú určené pre tunajších obyvateľov a dá sa platiť výlučne domácou menou – kubánskym pesom, alebo druhou možnosťou – prídelovými lístkami. Kubánci dostávajú tovar na prídel, keďže málo zarábajú, aj to sú len základné potraviny, ako ryža, cukor a zelenina. Zvyšok si musia nakúpiť v obchode, kde však toho na výber tiež veľa nie je. Druhým typom obchodov sú supermarkety pre turistov, v ktorých nájdete dovážaný tovar. Aj ten je však veľmi jednotvárny, často je to jeden druh tovaru umiestnený po celom regáli. Nedá sa vyberať z rôznych druhov značiek, ako sme na to zvyknutí v Európe.

Nad všetkým je vláda

Ďalším negatívom je to, že všetko, čo si ľudia vypestujú, patrí štátu. Pre seba si nemôžu dopestovať nič. Zisk za suroviny musia producenti odovzdať štátu až vo výške 95%. Ten má kontrolu nad všetkými obchodnými procesmi. Aj reštaurácie sú v jeho vlastníctve. Skrz embargo od USA sa na Kubu dostanú len určité potraviny, čo znamená, že kubánska strava je jednotvárna. Kubánci preto nepoznajú pôžitok z jedla. Karibská krajina je po celom svete známa kvalitnými cigarami. Ich výrobcovia majú povolené predať len 10% z nich, zvyšok patrí rovnako štátu.

Cenzúra

Vládne tu obrovská cenzúra typická pre komunistický režim. Vláda vlastní médiá, čím ovplyvňuje, čo sa prostredníctvom nich dostane von. Prístup na verejnú wifisieť funguje pre bežných ľudí len od roku 2015. Niektoré stránky sú však stále ľuďom nedostupné. Mobilné telefóny a vlastné počítače sa môžu používať od roku 2008. Jazda na starožitných autách je veľmi populárnou turistickou atrakciou, ktorú nemôže vynechať žiaden návštevník. Ale viete prečo tu premávajú autá z 50.-tych rokov? Pretože do roku 2011 bol na Kube zakázaný dovoz áut. Zákaz televízie, internetu alebo telefónov bol spojený s tým, aby sa miestni nedozvedeli o živote mimo svojej krajiny. Na Kube je zavedená povinná vojenská služba nielen pre mužov, ale aj ženy, a to v trvaní dvoch rokov.

Kuba je krajina plná paradoxov, na jednej strane dobré zdravotníctvo, na druhej zas slabý ekonomický systém a silná cenzúra. Naša spoločnosť Atena vníma túto krajinu ako zdroj inšpirácie pre ďalšie štáty, samozrejme v pozitívnych veciach, ktoré dobre fungujú. Nie všetko je iba biele alebo čierne. V každej krajine sa nájdu mínusy aj plusy, nevýhody aj výhody, ale to, čím sa môžeme všetci od Kubáncov inšpirovať je pozitívny prístup k životu.