Demencia s Lewyho telieskami (LBD) je mozgová porucha, ktorá ovplyvňuje myslenie, pohyb, správanie a náladu. Zahŕňa abnormálne bielkovinové usadeniny, nazývané Lewyho telieska, v mozgu. Je to tretí najčastejší typ demencie. Približne 15 – 20 % všetkých prípadov demencie tvorí LBD. Jej diagnostika môže byť náročná, pretože má spoločné príznaky s inými ochoreniami, ako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Čím sa líši od štandardnej demencie

Hoci demencia s Lewyho telieskami aj iné demencie ovplyvňujú pamäť a myslenie, LBD je jedinečná. Spôsobuje závažné zmeny bdelosti a pozornosti. Medzi ďalšie príznaky patria problémy s pohybom, halucinácie a poruchy spánku. Tým sa LBD líši od Alzheimerovej choroby, pri ktorej je strata pamäti výraznejšia a objavuje sa skôr. U ľudí s LBD sa môžu vyskytnúť výkyvy kognitívnych funkcií, ktoré sa môžu výrazne meniť aj v rámci jedného dňa.

Príznaky demencie s Lewyho telieskami

Príznaky LBD sa môžu veľmi líšiť a zahŕňajú:

  • Vizuálne halucinácie: Videnie vecí, ktoré tam nie sú.
  • Pohybové ťažkosti: Príznaky podobné Parkinsonovej chorobe, ako sú stuhnuté svaly, pomalý pohyb a tras.
  • Kognitívne výkyvy: Striedanie období zmätenosti a jasného myslenia.
  • Poruchy spánku: nočné mory, nespavosť alebo nadmerná denná ospalosť.
  • Dysfunkcia autonómneho nervového systému: Problémy s reguláciou krvného tlaku, reguláciou teploty a funkciou močového mechúra.

Diagnostikovanie demencie s Lewyho telieskami

Diagnostika LBD zahŕňa kombináciu lekárskej anamnézy, fyzikálnych a neurologických vyšetrení a prípadne zobrazovacích vyšetrení mozgu. LBD nemožno potvrdiť žiadnym jediným testom. Lekári ju často diagnostikujú na základe kombinácie príznakov a vylúčenia iných ochorení.

Starostlivosť o osobu s demenciou s Lewyho telieskami

Starostlivosť o blízkeho človeka s LBD môže byť náročná. Tu je niekoľko užitočných rád:

  • Vytvorte si stabilný režim: Dodržiavajte konzistentný denný režim. Pomôže to znížiť zmätok a úzkosť. Predvídateľnosť môže človeku s LBD poskytnúť pohodlie a stabilitu.
  • Vytvorte bezpečné prostredie: Upravte svoj domov tak, aby bol bezpečnejší. Odstráňte riziká pádu, používajte nočné osvetlenie a zabezpečte, aby boli cesty voľné. Do kúpeľní nainštalujte madlá, aby ste zabránili pádom.
  • Riešte príznaky: Spolupracujte s lekármi, aby ste účinne riešili príznaky. Lieky môžu pomôcť pri problémoch s pohybom, halucináciách a problémoch so spánkom. S liekmi však buďte opatrní, pretože niektoré môžu zhoršiť príznaky LBD.
  • Podporujte angažovanosť: Zapojte ich do jednoduchých činností, ktoré majú radi. Môže to byť počúvanie hudby, práca v záhrade alebo jemné prechádzky. Zotrvanie v aktivite a angažovanosti môže zlepšiť kvalitu ich života.
  • Starajte sa o seba: Starosť o osobu s LBD môže byť náročná. Uistite sa, že si robíte prestávky a dostatočne odpočívate. Vaša pohoda je pre poskytovanie dobrej starostlivosti kľúčová.

Atena – váš partner v starostlivosti

Spoločnosť Atena sa venuje podpore opatrovateľov a ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť. Ponúkame komplexné služby prispôsobené jedinečným potrebám osôb s demenciou s Lewyho telieskami. So spoločnosťou Atena nie ste sami. Kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa, ako vám môžeme pomôcť pri poskytovaní súcitnej a účinnej starostlivosti.