Otpuštanja radnika, zatvaranje proizvodnih poduzeća, smanjenje potražnje za robama i uslugama. Korona kriza pogodila je cijeli svijet. Doznali smo kako direktor tvrtke doživljava aktualnu situaciju i kako se ona odrazila na funkcioniranje agencije za zapošljavanje.