Pushimet nga puna, mbyllja e ndërmarrjeve prodhuese, ulje e kërkesës për mallra dhe shërbime. Kriza e korona ka prekur të gjithë botën. Mësuam se si e percepton drejtori i kompanisë situatën aktuale dhe si ka ndikuar në funksionimin e agjencisë së punësimit.