Mnogi ljudi imaju problema na poslu i u ličnom životu zbog izvršenja. Ona predstavljaju veliku komplikaciju kada ljudi pokušaju da se vrate „normalnom” životu. Izmena Zakona o stečaju i restrukturiranju kojom se uređuje otpis duga kod privatnih lica će pomoći ljudima da se izvuku iz svoje teške životne situacije.

Jedan od najčešćih razloga za proglašavanje ličnog stečaja je upadanje u vrtlog dugova iz koga ne možete izaći. Nakon izmene Zakona br. 7/2005 o stečaju i restrukturiranju od 1. marta 2017. godine, lični stečaj je postao mnogo pristupačnija mogućnost za širu javnost.

Novi početak za ljude

Lični stečaj se odnosi na regulisan i kontrolisan postupak tokom kojeg se svako privatno lice može osloboditi dugova. To je moguće čak i bez posedovanja bilo kakve svojine ili primanja zarade. Ako dužnik poseduje bilo kakvo imanje ili ličnu imovinu, on mora biti svestan monetizacije ove imovine. Monetizacija imovine se naknadno koristi za otplatu dugova. Postoje uslovi i pravila koja privatna lica moraju da ispoštuju tokom ovog postupka otpisivanja duga.

„Ako stečaj učinimo dostupnim ljudima, oni se više neće suočavati sa tolikim brojem izvršenja. Mogućnost da se putem stečaja oslobode od dugova će biti moguća uz činjenicu da će poveriocu biti isplaćeno od prodate imovine. Istovremeno će dužnik biti zaštićen od gubitka mesta stanovanja. Još jedna mogućnost je kalendar plaćanja.”

bivša ministarka pravde, Lucia Žitňanská

Obratite pažnju na uslove.

Pravo da privatno lice zatraži otpis duga putem ličnog stečaja će biti moguće samo ako je izvršenje ili sličan postupak na snazi protiv te osobe. Dužnik će se smatrati nesolventnim ako: nije u mogućnosti da plati barem jednu neizmirenu obavezu u roku od 180 dana. Tada je on dužan da vrati ovaj avans Centru za pravnu pomoć u mesečnim ratama u roku od 3 godine. Dužnik mora da ima i svoj Centar glavnih interesa u Republici Slovačkoj, što mora biti potkrepljeno odgovarajućim dokazima. To znači da on mora da bude stanovnik Slovačke, da ima porodicu, imovinu i socijalne i ekonomske odnose u ovoj zemlji.

„Dužnik će dobiti veću zaštitu, a izvršilac će biti odgovorniji za postupak izvršenja. U isto vreme, mi od sudova preuzimamo program izvršenja koji će doprineti boljem pristupu pravdi. Vršenjem izmena u zakonu o stečaju, ovu mogućnost otpisivanja duga činimo dostupnijom onima koji su, sopstvenom krivicom ili iz drugih razloga, zapali u previše dugova i ne mogu sami da se izvuku iz toga. Država će pomoći siromašnima u vezi sa troškovima za otpisivanje duga. Takođe, povećavamo zaštitu dužnika od potpunog gubitka njihovog mesta stanovanja.”

bivša ministarka pravde, Lucia Žitňanská

Glavni cilj ličnog stečaja je oslobađanje od dugova. Prema predlogu, dužnik će putem stečaja moći da se oslobodi svojih dugovanja. On će predati imovinu za monetizaciju i tada bi sud trebalo da odluči o stečaju u roku od 15 dana. Tog dana se dužnik oslobađa svojih dugovanja i protiv te osobe neće biti pokrenut bilo kakav izvršni postupak. Potraživanja postaju nenadoknadiva, a nova neće moći da se pokrenu. Dužnik će moći ponovo da počne da živi normalnim životom. Moći će da otvori bankovni račun i da radi bez straha od odbitaka na poslu.