Tyskland erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med omfattande möjligheter att växa. Oavsett om du är EU-medborgare eller kommer från ett land utanför EU är det mycket viktigt att du känner till vilka dokument som krävs för att underlätta en smidig övergång till den tyska arbetsmarknaden. I denna handledning går vi närmare in på de grundläggande dokumenten och fokuserar särskilt på att skaffa ett skatteregistreringsnummer och ett personnummer.

  • Dokument för EU-medborgare som vill bo och arbeta i landet:

Som EU-medborgare har du rätt att bo och arbeta i Tyskland utan visum. Du måste dock registrera din adress hos den lokala Einwohnermeldeamt (folkbokföringsbyrån) inom några veckor efter din ankomst.

  • För invånare utanför EU:

Tredjelandsmedborgare behöver uppehållstillstånd för att bo och arbeta i Tyskland. Börja med detta i god tid, helst så snart du fått ett jobberbjudande.

Viktiga dokument för att starta din karriär

  • Skatteidentifikationsnummer (Steueridentifikationsnummer):

Vad är det för något? Detta är ett unikt 11-siffrigt nummer som tilldelas varje tysk invånare för skatteändamål.

Hur får man tag på den? När du har registrerat din bostad hos ditt lokala skattekontor(Einwohnermeldeamt) skickar det tyska skattekontoret automatiskt ditt skatteregistreringsnummer per post inom 2-3 veckor.

Betydelse: Detta kort är mycket viktigt för alla jobb i Tyskland. Din arbetsgivare kommer att begära det eftersom det behövs för löneutbetalningar och skatteavdrag.

  • Socialförsäkringsnummer(Sozialversicherungsnummer):

Vad är det för något? Detta är ett unikt 12-siffrigt nummer som är nödvändigt för socialförsäkringssystemet, som omfattar sjukförsäkring, pensionsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och vårdförsäkring.

Hur får man tag på den? Din arbetsgivare ansvarar vanligtvis för att anmäla dig till det tyska socialförsäkringssystemet. När du har registrerat dig kommer du att få ditt socialförsäkringskort på posten. Förvara detta dokument säkert och kom ihåg att du måste uppge detta nummer till din arbetsgivare innan du börjar arbeta.

Viktigt: detta nummer säkerställer att du får alla dina arbetsrelaterade förmåner, från sjukvård till pensionsförmåner.

  • Bankkonto:

Eftersom de flesta tyska arbetsgivare föredrar att överföra lönen direkt till bankkontot blir de finansiella transaktionerna smidigare om du öppnar ett tyskt bankkonto.

Erkännande av utländska kvalifikationer

Om du har förvärvat dina kvalifikationer utanför Tyskland kan det krävas ett erkännande för vissa tjänster.

Erkännandeprocessen: börja din resa på webbplatsen ”Erkännande i Tyskland”, som drivs av det federala ministeriet för utbildning och forskning. Här får du reda på om dina kvalifikationer behöver erkännas formellt.

Anabin Database: Denna plattform klargör statusen för utländska examina i Tyskland och hjälper dig att förstå likvärdigheten av dina kvalifikationer.

Ansökan: När du har fastställt behovet av erkännande samlar du in de relevanta handlingarna och ser till att de översätts om de inte är på tyska. Lämna in dem till den utsedda erkännandemyndigheten. Kontakter med yrkes- eller akademikerorganisationer i Tyskland kan bidra till ytterligare klargöranden.

  • För invånare utanför EU:

I detta fall kan det krävas ytterligare kriterier, t.ex. ytterligare intyg eller likvärdiga prov. Kontakta den tyska ambassaden i ditt hemland eller det tyska erkännandekontoret för att få mer ingående information.

Vill du börja arbeta i Tyskland men är orolig för att du inte kan göra allt på egen hand? Oroa dig inte – Atena kommer att hjälpa dig. Med våra 15 års erfarenhet i branschen finns det ingen utmaning som vi inte kan hantera. Atena finns vid din sida från det ögonblick du börjar förbereda ditt CV. Och vi finns här för dig även när du har börjat jobba. Arbeta med proffs – framgång är ingen tillfällighet!