Nemecko ponúka živé pracovné prostredie s rozsiahlymi možnosťami rastu. Bez ohľadu na to, či ste rodený občan EÚ alebo pochádzate z krajiny mimo EÚ, je veľmi dôležité porozumieť potrebným dokumentom, ktoré uľahčia hladký prechod do nemeckej pracovnej sily. Táto príručka sa hlbšie zaoberá základnými dokumentmi, pričom sa zameriava najmä na získanie daňového identifikačného čísla a čísla sociálneho zabezpečenia.

  • Doklady na pobyt a prácu v krajine pre obyvateľov EÚ:

Byť občanom EÚ poskytuje privilégium žiť a pracovať v Nemecku bez víz. Je však nevyhnutné, aby ste si do niekoľkých týždňov po príchode zaregistrovali svoju adresu na miestnom Einwohnermeldeamt (úrad pre registráciu obyvateľov).

  • Pre osoby s trvalým pobytom mimo EÚ:

Osoby z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, budú potrebovať povolenie na pobyt, aby mohli žiť a pracovať v Nemecku. Tento proces začnite v dostatočnom predstihu, najlepšie hneď, ako dostanete pracovnú ponuku.

Kľúčové dokumenty na začatie kariéry

  • Daňové identifikačné číslo (Steueridentifikationsnummer):

Čo to je? Ide o jedinečné 11-miestne číslo pridelené každému nemeckému rezidentovi na daňové účely.

Ako ho získať? Po prihlásení svojho bydliska na miestnom daňovom úrade (Einwohnermeldeamt) vám nemecký daňový úrad automaticky pošle poštou do 2 – 3 týždňov vaše daňové identifikačné číslo.

Dôležitosť: Tento preukaz je veľmi dôležitý pre akékoľvek zamestnanie v Nemecku. Váš zamestnávateľ si ho vyžiada, pretože je potrebný na vyplácanie mzdy a zrážky daní.

  • Číslo sociálneho poistenia (Sozialversicherungsnummer):

Čo to je? Ide o jedinečné 12-miestne číslo, ktoré je nevyhnutné pre systém sociálneho zabezpečenia, ktorý zahŕňa zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistenie starostlivosti.

Ako ho získať? Za registráciu v nemeckom systéme sociálneho zabezpečenia je zvyčajne zodpovedný váš zamestnávateľ. Po registrácii dostanete preukaz sociálneho zabezpečenia poštou. Tento dokument si bezpečne uschovajte a nezabudnite, že toto číslo budete musieť zamestnávateľovi poskytnúť pred nástupom do práce.

Dôležitosť: Toto číslo vám zaručí, že budete dostávať všetky výhody spojené s prácou, od zdravotnej starostlivosti až po dôchodkové dávky.

  • Bankový účet:

Vzhľadom na to, že väčšina nemeckých zamestnávateľov uprednostňuje prevody mzdy priamo na bankové účty, otvorenie nemeckého bankového účtu zabezpečí hladší priebeh finančných transakcií.

Uznávanie zahraničných kvalifikácií

Ak ste získali kvalifikáciu mimo Nemecka, jej uznanie môže byť potrebné pre konkrétne pozície.

Proces uznávania: Začnite svoju cestu na webovej stránke „Uznávanie v Nemecku“, za ktorou stojí Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum. Tu zistíte, či je potrebné formálne uznať vašu kvalifikáciu.

Databáza Anabin: Táto platforma objasňuje postavenie zahraničných titulov v Nemecku a pomáha vám pochopiť rovnocennosť vašich kvalifikácií.

Žiadosť: Po určení potreby uznania zhromaždite príslušné dokumenty a zabezpečte ich preklad, ak nie sú pôvodne v nemčine. Predložte ich určenému úradu pre uznávanie. Spojenie s profesijnými alebo akademickými združeniami v Nemecku môže priniesť ďalšie objasnenie.

  • Pre osoby s trvalým pobytom mimo EÚ:

V takom prípade môžu byť potrebné dodatočné kritériá, ako napríklad dodatočné osvedčenia alebo rovnocenné testy. Konzultácia s nemeckým veľvyslanectvom vo vašej domovskej krajine alebo s nemeckým úradom pre uznávanie by mala poskytnúť hlbšie informácie.

Chcete začať pracovať v Nemecku, ale obávate sa, že sami všetko nezvládnete? Nemusíte sa obávať – Atena vám pomôže. Vďaka našim 15-ročným skúsenostiam v tomto odvetví neexistuje výzva, s ktorou by sme si nevedeli poradiť. Atena vám bude stáť po boku od chvíle, keď začnete pripravovať svoj životopis. A budeme tu pre vás aj po nástupe do práce. Pracujte s profesionálmi – úspech nie je náhoda!