Ste po strednej alebo vysokej škole a neviete si nájsť zamestnanie? Jeden zo spôsobov, ako začať svoju pracovnú kariéru, je ponuka absolventskej praxe. Je to skvelé využitie času popri hľadaní zamestnania, navyše môžete získať nové zručnosti, skúsenosti a finančný príspevok.

Výhody pre absolventa:

  • Možnosť praxe s trvaním 3 – 6 mesiacov (20 hodín týždenne)
  • Referencie do životopisu pre budúcich potenciálnych zamestnávateľov
  • Získanie nových zručností, skúseností a vedomostí
  • Možnosť získať prax v oblasti, v ktorej prax absolvujete

Pri vykonávaní absolventskej praxe dostáva absolvent od štátu mesačný príspevok 128,76 €. Je to paušálny príspevok vo výške 65% sumy životného minima.

Absolventskú prax môže vykonávať len:

  • osoba mladšia ako 26 rokov,
  • osoba s dosiahnutým príslušným stupňom vzdelania
  • osoba vedená ako uchádzač o zamestnanie v evidencii uchádzačov na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny minimálne mesiac

Aké sú ďalšie výhody absolventskej praxe?

  • Mesačný finančný príspevok /128,76 €/
  • Nárok na 10 dní dovolenky, po uplynutí 2 mesiacov absolventskej praxe
  • Náhrada poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe