Životopis je dokument, ktorý sa ako prvý dostáva do rúk vášho potenciálneho zamestnávateľa. Preto je dôležité napísať ho čo najlepšie a dať si na ňom záležať.

Hlavnou úlohou životopisu je predstaviť vás, vaše vzdelanie, schopnosti, doterajšie skúsenosti a kariéru. Dôležité je potenciálneho zamestnávateľa zaujať.

Ako prvé by mali byť správne uvedené osobné údaje, ktoré pomôžu, aby si vás personalista už po prvom prečítaní zapamätal a mohol sa s vami v prípade záujmu spojiť. Nepotrebné údaje, ako národnosť, rodinný stav alebo politickú príslušnosť, neudávajte. Personalistu tieto detaily nezaujímajú a nemá ani právo sa na ne pýtať. Čo sa týka veku, nebojte sa uviesť dátum svojho narodenia. Ak ide o pracovnú pozíciu pre starších alebo dokonca seniorov, vek je len výhodou.

Ďalej si skontrolujte správnosť a aktuálnosť kontaktných údajov, najmä presné telefónne číslo a email. Nepoužívajte email, ktorý v názve obsahuje rôzne prezývky, ani email, vytvorený vo svojej súčasnej práci. Do životopisu napíšte email s vaším menom a priezviskom. Ak ho nemáte, vytvorte si ho.

Ak pridáte svoju fotografiu, personalista vás bude vnímať osobnejšie. Vyberte však serióznu a aktuálnu fotografiu, na ktorej sa podobáte. Fotografia by mala byť vo formáte pasu a ak si neviete vybrať, nechajte si poradiť od profesionála.
Ďalej prejdite na vzdelanie. Začnite najvyšším dosiahnutým vzdelaním. Vypisujte celý názov školy, spomeňte odbor, ktorý ste študovali, titul a rok ukončenia školy. Do životopisu sa uvádza aj externé štúdium a taktiež informácie o nedokončení uvedeného štúdia. Ak ešte študujete, napíšte predpokladanú dobu ukončenia školy. Ak vaša diplomová práca súvisí s pozíciou, uveďte jej názov. Musíte však počítať s tým, že sa zamestnávateľ bude pýtať na jej obsah. Do tejto časti môžete doplniť aj prípadné kurzy, ktoré ste absolvovali.

Pracovné skúsenosti zoraďte chronologicky od súčasnosti po minulosť. Pri každom zamestnaní uveďte názov firmy, v ktorej ste pracovali a rok nástupu a odchodu. Stručne a jasne popíšte náplň práce, ktorú ste vykonávali.

Čo sa týka jazykových schopností, vyberte si konkrétne jazyky a úrovne, ako ich ovládate (začiatočník/mierne pokročilý/stredne pokročilý/aktívne slovom aj písmom/expert, prekladateľ). Ak navštevujete jazykovú školu, uveďte to do životopisu.
Ohodnoťte svoje znalosti, schopnosti a poznatky, ktoré vyžaduje daná pracovná pozícia. Spomeňte úspechy, ktoré ste dosiahli. Taktiež uveďte počítačové znalosti a úroveň. Ak vlastníte vodičský preukaz, špecifikujte skupiny. Je dobré uviesť aj približný počet najazdených kilometrov.

Pri vlastnostiach vyzdvihnite svoje kladné stránky a buďte originálny. Môžete spomenúť svoje hobby, ktoré charakterizujú vašu osobnosť.
Pred odoslaním všetko skontrolujte, či tam nie sú gramatické chyby a preklepy.
Prajeme vám veľa šťastia a úspechov.