Ak nemáte zamestnanie, ste evidovaný na úrade práce a chcete sa rekvalifikovať, preplatí vám to úrad práce. Pri lepšom uplatnení na trhu práce vám môže pomôcť rekvalifikačný kurz, ktorý si vyberiete podľa oblasti, v ktorej by ste chceli pracovať.

Neviete, aký kurz si vybrať? K jedným z najnavštevovanejších kurzov, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, patria IT kurzy. Práve kvôli rýchlemu vývoju technológií v dnešnej dobe je táto oblasť zo strany zamestnávateľa veľmi žiadaná. V REPASe máte na výber z viac ako 300 kurzov. Pre začiatok vám odporúčame navštíviť špecializované kurzy SQL, Java či SAP.

Práve programovaním a prácou s databázami či SAPom máte možnosť rozbehnúť svoju kariéru, ktorá môže byť veľmi slušne ohodnotená. Takže, ak ste nezamestnaný, o pár týždňov, po absolvovaní kurzu, z vás môže byť IT znalec.
Čo treba urobiť? Je to jednoduché. Navštívite úrad práce, kontaktujete svojho referenta, ten vám pošle žiadosť o REPAS, ktorý vyplníte. Potom sa dohodnete na termíne školenia, ktorý vám bude vyhovovať. Pracovníci REPASu do žiadosti doplnia informácie o školení, podmienkach a cene.
Posledným krokom je zaniesť túto žiadosť na Úrad práce, kde vám ju musia schváliť. Najneskôr do dvoch týždňov by vám malo prísť potvrdenie žiadosti o preplatenie školenia.
Všetky dokumenty a dôležité informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke ÚPSVaR – http://www.upsvar.sk.
Veľa šťastia pri hľadaní novej práce!