Tutkin hiljattain, mitä tukivaihtoehtoja on saatavilla seuraaville tahoille Saksalaiset jos he tarvitsevat kotihoitoa perheenjäsenelleen. Katsotaanpa nyt, miten se toimii Itävallassa. Tässäkin tapauksessa eläkeläisillä ja heidän perheillään on oikeus tiettyihin avustuksiin, joilla katetaan seuraavia kuluja 24 tunnin hoito ?

Hoitotuki ja hoitotuki

Itävallan sosiaaliministeriö on luonut mallin, jonka mukaan tukirahastosta myönnetään etuuksia vammaisille henkilöille tai heidän perheenjäsenilleen. Seitsemään tasoon jaetun hoitotuen (niin sanottu hoitotuki) lisäksi on mahdollista hakea myös ympärivuorokautista hoitotukea. Voidakseen saada tukiapua hoidon tarpeessa olevalla henkilöllä on oltava hyväksytty vähintään kolmannen tason hoitotuki. Vaihtoehtona on tilanne, jossa sairastunut tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa dementian vuoksi. Lisäksi potilaan on osoitettava, että hänen ja toisen henkilön välillä on hoitosuhde.

Rahoitusosuuden määrä

Avustuksen määrä on 550 euroa kuukaudessa kahdelta itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalta hoitajalta. Tämä on 275 euroa hoitajaa kohti kuukaudessa. Tuen myöntäminen edellyttää, että hoitajan pätevyys on dokumentoitu (hoitajakurssin suorittaminen) tai että hänellä on vähintään kuuden kuukauden kokemus hoitotyöstä. Näitä varoja ei kuitenkaan voi hakea samalle hoitajalle useissa eri paikoissa saman kuukauden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Itävallassa työskentelevä lastenhoitaja korvaa kuukaudessa kahta perhettä, vain yksi perhe voi kattaa osan hänen palkastaan näillä etuuksilla.

Jos sairaalahoito tai kylpylähoito on välttämätön ja valtio, sosiaaliturva tai sairausvakuutus kattaa oleskeluun liittyvät kustannukset, hoitotuki lakkautetaan oleskelun ajaksi toisesta päivästä alkaen.

Hoitoriippuvuuden aste

Itävallassa lääkärit tai pätevät sairaanhoitajat määrittelevät riippuvuusasteen. Sosiaalivakuutuslaitokset ohjeistavat heitä tekemään ammatillisen arvion, joka perustuu hoitoa hakevan henkilön tutkimiseen joko vastaanotolla tai potilaan kotona tehtävän käynnin aikana. Asiakkaan terveydentilaa koskeva lääkärinlausunto on perusteena hoitotuen määrän määrittämiselle. Itävallan sairauspäivärahalaissa määritellään laskennassa huomioon otettavat toiminnot. Näiden toimien toteuttamiseen tarvittava aika on otettava huomioon. Tähän kuuluu apu esimerkiksi pukeutumisessa, päivittäisessä hygieniassa, aterioiden valmistamisessa, ruokailussa tai WC:hen menossa auttamisessa, lääkkeiden ottamisessa, liikkumisessa ja asentamisessa auttamisessa, pyykinpesussa, siivouksessa, ruoan ja lääkkeiden hankkimisessa.

Alla olevasta taulukosta näet yksittäiset rahoitusosuudet riippuvuusasteen mukaan ja myös sen perusteella, minkä aikapoolin perusteella riippuvuusaste on määritelty.

Tarvittava hoito tunteina kuukaudessa RiippuvuusasteMäärä kuukaudessa (voimassa vuodesta 2023 alkaen)
yli 65 tuntia 1175€
yli 95 tuntia 2322,70€
yli 120 tuntia 3502,80€
yli 160 tuntia 4754€
yli 180 tuntia
ja samalla hoitajan jatkuva valmius, jos asiakas tarvitsee apua, ja vähintään yksi tarkastus yön aikana.
51 024,20€
yli 180 tuntia
ja samaan aikaan hoitajan jatkuva läsnäolo on välttämätöntä.
61 430,20€
yli 180 tuntia
ja samaan aikaan asiakas ei pysty liikkumaan, makaa makuullaan
71 879,50€

Jos et pysty huolehtimaan läheisestäsi ja haluat tarjota hänelle laadukasta ja mukavaa hoitoa, olemme täällä sinulle. Meillä on hoitohenkilökuntaa Keski- ja Itä-Euroopan eri maista, joten voimme löytää juuri sen, joka vastaa odotuksiasi ja vaatimuksiasi.