Ovládate plynule nemecký jazyk? Potom čakáme práve na Vás! Hľadáme personálneho manažéra pre nemecky hovoriacich klientov.