Do Tornale (okres Revúca) pribudnú nové pracovné miesta. Štyria investori by mali ponúknuť okolo 200 pracovných príležitostí. V oblasti, kde je nezamestnanosť okolo 25%, sa cení každé jedno pracovné miesto.

Prvý investor, ktorý pomôže znížiť nezamestnanosť, je spoločnosť Čaro slovenských byliniek. Plánuje vyrábať čajové kapsuly, ďalší investori sa zaoberajú drevárskou výrobou a taktiež pribudnú miesta vďaka zberu komunálneho odpadu.

Zástupca investora spoločnosti Čaro Slovenských byliniek Denis Šotník zdôraznil, že po rozbehu výroby by v auguste tohto roku mohla firma pracovať na 70 až 80 %. Okrem toho chce investor v regióne pestovať bylinky, ktoré využije pri výrobe kapsúl. Pre tento účel si chce investor prenajať poľnohospodársku pôdu.

Druhý investor v tomto regióne je spoločnosť Carman z Českej republiky, ktorá má v pláne v Tornali spracovávať dubovú drevnú hmotu. Celkovo sa chystá do projektu investovať okolo 10 až 15 miliónov eur a z toho 6 miliónov do technológií. Tu by malo nájsť prácu okolo 90 až 130 ľudí.
V oblasti drevospracujúceho priemyslu pôsobí aj tretí investor spoločnosti Woodexim z Rožňavy. V miestnej časti Tornaľa-Králik má v pláne zriadiť piliarsku prevádzku na spracovanie listnatej drevnej hmoty, ktorú z 90 % tvorí buková guľatina. Prácu v tejto firme by malo nájsť cca 25-30 ľudí. Pre začiatok je rozsah investície odhadnutý na 1,8 až 2,5 milióna eur.

Štvrtý investor je firma Brantner, ktorá sa zaoberá skládkou komunálneho odpadu a odpadovým hospodárstvom. Síce veľa pracovných miest nevytvorí, ale bude prispievať do mestského rozpočtu. Spoločnosť chce vytvoriť zberné miesto, kam by občania mohli priniesť rôzne druhy odpadu, ktorý by sa potom separoval.

Primátorka Tornale zdôraznila, že na investorov čakali už dlhšie a chcela zaplniť priemyselný park. Z nárastu počtu investícií vyplýva, že Slovensko je krajinou, o ktorú majú investori záujem. Potenciálni investori vnímajú Slovensko ako stabilnú krajinu.