Snoezelen terapia je prevratný prístup k zlepšeniu pohody seniorov. Má bohatú históriu a hlboký vplyv na starostlivosť. Pojem „Snoezelen“ vznikol v 70. rokoch 20. storočia v Holandsku a je zmesou dvoch holandských slov: „snuffelen“ (hľadať) a „doezelen“ (oddychovať). Tento terapeutický koncept bol pôvodne vyvinutý pre osoby s mentálnym a vývojovým postihnutím.

Čo je terapia Snoezelen?

Terapeutický prístup Snoezelen vytvára upokojujúce a zmyslovo bohaté prostredie s využitím rôznych podnetov, ako sú svetlá, zvuky a textúry, ktoré posilňujú relaxáciu a stimulujú zmysly. Často sa používa na podporu osôb so zmyslovými a vývojovými poruchami, pričom podporuje upokojujúci a príjemný zážitok. Postupom času sa vyvinula a získala uznanie pre svoje pozitívne účinky v rôznych oblastiach starostlivosti, najmä v starostlivosti o seniorov.

História a vývoj

  • Priekopnícke inovácie

Vývoj terapie Snoezelen možno pripísať dvom holandským terapeutom, Adovi Verheulovi a Janovi Hulseggeovi. Snažili sa vytvoriť prostredie, ktoré stimuluje zmysly a podporuje relaxáciu, s cieľom zlepšiť celkovú pohodu osôb so zdravotným postihnutím.

  • Prvé použitia

V počiatočných fázach sa terapia Snoezelen venovala predovšetkým osobám s poruchami zmyslového spracovania a kognitívnymi problémami. Boli zriadené senzorické miestnosti vybavené rôznymi podnetmi, ako sú upokojujúce svetlá, hmatové materiály a upokojujúce zvuky, ktoré poskytovali kontrolovaný a terapeutický priestor.

  • Rozšírenie o starostlivosť o seniorov

Po uznaní pozitívnych výsledkov terapie Snoezelen sa jej uplatnenie rozšírilo aj mimo pôvodnej cieľovej skupiny. Zariadenia starostlivosti o seniorov prijali tento prístup s cieľom riešiť jedinečné potreby starších dospelých a poskytnúť holistickú a nemedikamentóznu metódu na zlepšenie kvality ich života.

Vplyv na starostlivosť o seniorov

  • Kognitívna stimulácia

Terapia Snoezelen sa ukázala ako účinná pri stimulácii kognitívnych funkcií u seniorov. Zapájanie zmyslov prostredníctvom rôznych aktivít podporuje mentálnu ostrosť, vybavovanie si spomienok a celkovú kognitívnu vitalitu.

  • Emocionálna pohoda

Terapia Snoezelen vytvára upokojujúce a príjemné prostredie a prispieva k emocionálnej pohode. U seniorov sa znižuje úzkosť, zlepšuje nálada a pocit uvoľnenia, čo podporuje pozitívny pohľad na život.

  • Zlepšenie sociálnej interakcie

Terapia podporuje socializáciu seniorov. Skupinové sedenia podporujú komunikáciu, interakciu a pocit spolupatričnosti, čím sa riešia problémy izolácie a osamelosti.

Keďže terapia Snoezelen sa naďalej vyvíja, jej vplyv na starostlivosť o seniorov zostáva významný. Premyslená integrácia zmyslovej stimulácie a relaxačných techník ponúka holistický a na osobu zameraný prístup, ktorý zvyšuje celkovú kvalitu života seniorov.

V spoločnosti Atena chápeme, že je dôležité byť stále o krok vpred v oblasti inovatívnych prístupov k starostlivosti. Pridajte sa k nášmu tímu, v ktorom uprednostňujeme pohodu seniorov a podporujeme opatrovateľov pri poskytovaní výnimočnej a progresívnej starostlivosti. Preskúmajte naplňujúce kariérne príležitosti v spoločnosti Atena ešte dnes.

Pozrite si zvyšok nášho blogu a dozviete sa o ďalších inovatívnych metódach v starostlivosti o seniorov.