To, že vhodné pracovné prostredie zvyšuje produktivitu zamestnancov je dlhoročne známa skutočnosť. Podľa prieskumov vyššie percento ľudí považuje vhodné podmienky v práci za dôležitejšie ako výšku mzdy. Zahraničné firmy, so svojimi pobočkami na Slovensku, sa riadia svetovým trendom, do ktorého spadajú rôzne firemné akcie, wellness pobyty, oddychové a relaxačné centrá, kultúrne podujatia pre zamestnancov a rôzne iné firemné výhody.

Pre lepšiu produktivitu zamestnancov je dôležitých viac faktorov. Medzi ne patrí napríklad dizajn interiéru či exteriéru ich pracoviska, jeho hygienická úroveň, osvetlenie, tiež použité farby v interiéri, vyhýbanie sa rušivým zvukom, teplotné podmienky. Vhodná teplota súvisí so spokojnosťou na pracovisku. Taktiež výmena vzduchu v miestnostiach je veľmi dôležitá. V nevyvetranej miestnosti môže človek strácať koncentráciu, duševnú pohodu a tiež pociťovať únavu, čím môže byť znížená jeho produktivita. Pozitívny vplyv na lepšiu produktivitu zamestnancov môže mať aj výhľad z miestnosti priamo na prírodné prostredie, alebo ešte vhodnejšie je, ak má zamestnanec priamy prístup do prírody počas svojej pracovnej doby. Zamestnávateľ je taktiež povinný zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa odseku 5 je zamestnávateľ povinný vydať zákaz fajčenia na pracovisku, na ktorom pracujú aj nefajčiari. Faktory pracovného prostredia, či už pozitívne alebo negatívne, vplývajú na náladu, správanie, pocity zamestnanca a odrážajú sa v prvom rade na jeho práci. Preto by malo byť prioritou u zamestnávateľa vytvoriť vhodné pracovné podmienky pre svojho zamestnanca. Do akej miery je pracovné prostredie dôležité pre vás?