Virtuálna realita (VR) prešla dlhú cestu a z hračky sa stala nástrojom s veľkým prínosom, najmä v oblasti zdravotníctva. Je to vynikajúci nástroj, ktorý dokáže nielen zmierniť bolesť. Môže tiež zlepšiť kvalitu života seniora a zároveň poskytnúť opatrovateľovi trochu voľného času.

Čo je virtuálna realita?

VR vo svojej podstate ponúka používateľom pohlcujúci 3D zážitok, ktorý im umožňuje interakciu vo virtuálnom prostredí. Je to ako ponoriť sa do nového sveta pomocou okuliarov. Hoci mnohí poznajú VR vďaka jej herným a zábavným funkciám, ich využitie v zdravotníctve, najmä pri zvládaní bolesti u seniorov, je revolučné.

Ako to funguje?

Princíp účinnosti VR má korene v terapii odpútania pozornosti. Keď sa mozog ponorí do 3D prostredia VR, začne menej reagovať na bolestivé podnety. Nejde len o vizuálne podnety – mnohé moduly VR obsahujú zvuky, príbehy a interakcie, ktoré zapájajú viacero pocitov, čím ešte viac zvyšujú rozptýlenie.

Prečo VR na zvládanie bolesti?

Nedávne štúdie ukázali sľubné výsledky VR ako nástroja na zvládanie bolesti. Keď sú seniori zapojení do zážitku VR, ich pozornosť sa presúva od bolesti na virtuálne prostredie, čo účinne odpútava ich pozornosť od nepríjemných pocitov. Štúdia Kalifornskej univerzity zistila, že VR znížila bolesti v priemere o 24 % – čo svedčí o jej sile pri poskytovaní úľavy. Navyše, na rozdiel od liekov, ktoré môžu mať vedľajšie účinky, VR je neinvazívny prístup, takže je bezpečnou alternatívou.

VR: doplnok bez liekov k tradičnej liečbe bolesti

VR okrem obyčajného rozptýlenia aktívne zapája mozog spôsobom, ktorý pomáha blokovať signály bolesti. Pohlcujúci zážitok nielenže mení pozornosť, ale uvoľňuje aj endorfíny, ktoré sú prirodzenými liekmi proti bolesti v tele. Tieto endorfíny znižujú vnímanie bolesti, čím vytvárajú dvojitý mechanizmus účinku. Zatiaľ čo rozptýlenie odvádza myseľ od nepríjemných pocitov, nervové dráhy sa zamestnávajú podnetmi VR, čo zabraňuje tomu, aby sa signály bolesti dostávali tak účinne. VR sa tak stáva nielen inovatívnym nástrojom, ale aj účinným doplnkom tradičných techník liečby bolesti bez použitia liekov. V dobe, keď sú vedľajšie účinky liekov čoraz väčším problémom, ponúka VR osviežujúcu a účinnú alternatívu pre ošetrovateľov aj pacientov.

Výhody okrem liečby bolesti

Okrem úľavy od bolesti ponúka VR seniorom možnosť objavovať svety, znovu prežívať staré spomienky a dokonca sa venovať novým koníčkom, a to všetko v pohodlí domova. Predstavte si, že senior navštívi mesto svojho detstva, prechádza sa po pláži alebo dokonca skúma vesmír – možnosti VR sú neobmedzené.

Atena – váš partner v starostlivosti o seniorov

Začlenenie najmodernejších riešení, ako je VR, v prospech seniorov je ukážkou nášho odhodlania nanovo definovať starostlivosť o seniorov. Spoločnosť Atena sa nezameriava len na tradičné metódy. Neustále sa prispôsobujeme a inovujeme, čím zabezpečujeme, aby opatrovatelia mali k dispozícii tie najlepšie nástroje.

Metódy starostlivosti nie sú zďaleka jedinou vecou, na ktorej pracujeme. Keďže služby, ktoré poskytujeme, sú komplexné, snažíme sa rozvíjať v každom možnom aspekte. Napríklad len pred týždňom sme predstavili úplne nové životopisy pre našich klientov, ktoré sú vytvorené tak, aby obsahovali všetky informácie, ktoré by človek mohol potrebovať. Na druhej strane sú informácie tak dobre usporiadané, že všetko, čo potrebujete, nájdete na jedno alebo dve kliknutia myšou. Viac informácií nájdete tu.