V dynamickom svete opatrovateľstva je Atena priekopníkom v poskytovaní komplexnej podpory pre opatrovateľov aj opatrovaných. Zatiaľ čo iné agentúry môžu poskytovať základné informácie o opatrovaných osobách opatrovateľom, Atena ide ešte ďalej. Zabezpečujeme, že naši opatrovatelia sú dobre vybavení vedomosťami a nástrojmi potrebnými na poskytovanie bezkonkurenčných služieb.

Chápeme, že opatrovateľstvo presahuje rámec jednoduchého plnenia úloh, a preto poskytuje opatrovateľom podrobný profil osôb, o ktoré sa budú starať. Ten obsahuje podrobné informácie o diagnózach, osobnostných vlastnostiach, komplexný zoznam úloh a prehľad o dynamike domácnosti. Keďže však uvedomujeme neustále sa vyvíjajúcu povahu opatrovateľstva, sme posunuli náš záväzok k dokonalosti o krok ďalej. Úplne sme prepracovali náš denný plán.

Vylepšený denný plán

Od tohto momentu budú opatrovatelia okrem bohatých informácií, ktoré sme vždy poskytovali, dostávať aj starostlivo vypracovaný digitálny denný plán. Tento plán zahŕňa nielen konkrétne časové rozvrhy, ale aj rôzne činnosti, ktoré je potrebné vykonávať počas dňa. A navyše sa bude aktualizovať tak, aby odrážal aktuálnu situáciu v domácnosti.

Výhody digitálneho denného plánu Atena

  • Bezproblémová integrácia od prvého dňa

Pred príchodom sú opatrovatelia vyzbrojení podrobnými informáciami o stanovenej rutine. Toto uľahčuje hladký prechod k ich opatrovateľským povinnostiam od prvého dňa.

  • Zvýšené pohodlie a dôvera

Vďaka podrobným informáciám o očakávaniach získavajú opatrovatelia zvýšenú úroveň pohodlia a dôvery. Toto sa prejavuje vo vyššej kvalite starostlivosti o osoby, ktorým poskytujú pomoc.

  • Konzistentnosť pre pacienta
  • Náš digitálny denný plán je obzvlášť prospešný pre seniorov. Zabezpečuje, že pacienti nemusia pri každej zmene opatrovateľa neustále prispôsobovať novým postupom. To podporuje pocit stability a istoty.
  • Efektívny manažment času

Optimalizovaním svojho času a úsilia môžu opatrovatelia zosúladiť úlohy s vopred stanovenými časovými rámami, čo umožňuje efektívnejšiu a organizovanejšiu starostlivosť.

Keďže spoločnosť Atena je naďalej priekopníkom inovatívnych riešení v oblasti zamestnávania opatrovateľov, náš záväzok predvídať a riešiť jedinečné potreby opatrovateľov aj ich klientov zostáva neochvejný. Prijatím nášho digitálneho denného plánu umožňujeme opatrovateľom vyniknúť vo svojich úlohách a podporujeme prostredie starostlivosti, ktoré presahuje priemyselné štandardy.

Vyberte si spoločnosť Atena – kde sa predvídavosť stretáva so súcitnou starostlivosťou. Pridajte sa k nám pri revolučnej zmene v oblasti starostlivosti.