Alzheimerova choroba postihuje milióny ľudí na celom svete a postupne zhoršuje pamäť a kognitívne schopnosti. Včasné rozpoznanie príznakov môže rozhodnúť o včasnom zásahu. Hoci Alzheimerovu chorobu môže diagnostikovať len zdravotnícky pracovník, určité otázky vám môžu pomôcť lepšie pochopiť toto ochorenie. Pamätajte, že tieto otázky slúžia len ako návod a nemôžu nahradiť odbornú diagnózu.

Čo je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je progresívna porucha mozgu, ktorá pomaly ničí pamäť a schopnosti myslenia. Je najčastejšou príčinou demencie u seniorov. Tu je 10 najčastejších príznakov, že človek má Alzheimerovu chorobu:

1. Nedávna strata pamäti ovplyvňujúca každodenné činnosti

Môže si osoba bez pomoci spomenúť na dôležité dátumy, úlohy alebo udalosti? Výrazná strata pamäti – najmä na nedávne udalosti je častým skorým príznakom Alzheimerovej choroby.

2. Problémy pri plánovaní alebo riešení problémov

Má osoba problémy s dodržiavaním známych receptov alebo so sledovaním mesačných účtov? Ťažkosti so sústredením a plánovaním môžu naznačovať zmeny v kognitívnych schopnostiach.

3. Ťažkosti pri vykonávaní známych úloh

Má osoba ťažkosti pri vykonávaní každodenných úloh? Môže ísť o presun na známe miesto, spravovanie rozpočtu alebo zapamätanie si pravidiel obľúbenej hry.

4. Zmätok v čase alebo mieste

Stráca osoba prehľad o dátumoch, ročných obdobiach alebo plynutí času? Môže dokonca zabudnúť, kde sa nachádza alebo ako sa tam dostal.

5. Problémy s chápaním vizuálnych obrazov a priestorov

Objavujú sa nové problémy s čítaním, odhadom vzdialenosti alebo určovaním farieb či kontrastu? Príznaky Alzheimerovej choroby zahŕňajú aj zmeny vo vizuálnom vnímaní.

6. Nové problémy so slovami pri hovorení alebo písaní

Má osoba problém sledovať rozhovor alebo sa do neho zapojiť? Môže sa zastaviť uprostred rozhovoru a netuší, ako pokračovať, alebo sa opakuje.

7. Zlé umiestnenie vecí a strata schopnosti vrátiť sa k svojim krokom

Stráca osoba často veci a nedokáže sa vrátiť po svojich krokoch, aby ich našla? Môže sa to časom stávať častejšie.

8. Znížený alebo zlý úsudok

Všimli ste si zhoršenie úsudku alebo rozhodovania? Môže napríklad venovať menej pozornosti starostlivosti o seba alebo udržiavaniu čistoty.

9. Odstúpenie od práce alebo spoločenských aktivít

Vyhýba sa osoba koníčkom, spoločenským aktivitám alebo pracovným projektom? Môžu sa stiahnuť z akejkoľvek sociálnej interakcie kvôli zmenám, ktoré sú pre nich ťažko pochopiteľné.

10. Zmeny nálady a osobnosti

Je osoba nápadne náladiava alebo prejavuje zmeny osobnosti? Môže byť zmätená, podozrievavá, depresívna, bojazlivá alebo úzkostlivá, najmä keď je mimo svojej komfortnej zóny.

Vyhľadajte odborné poradenstvo

Tieto otázky môžu naznačiť, či sa u danej osoby môžu vyskytovať príznaky Alzheimerovej choroby. Ak spozorujete jeden alebo viacero z týchto príznakov, je dôležité poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom, ktorý vám poskytne dôkladné posúdenie.

Vyberte si spoločnosť Atena

V spoločnosti Atena chápeme dôležitosť kvalifikovaných opatrovateľov, ktorí dokážu rozpoznať a reagovať na zložité ochorenia, ako je Alzheimerova choroba. Bez ohľadu na to, či ste na strane poskytujúcej alebo prijímajúcej starostlivosť, Atena môže byť vaším spoľahlivým partnerom na tejto ceste. Pracujte s profesionálmi, úspech nie je náhoda!