Ateňáci po troch mesiacoch znova podstúpili mikroskopickú analýzu krvi.

V rámci „Dní zdravia“ si opätovným stretnutím s Academiou Vitae naši zamestnanci mohli porovnať svoj zdravotný stav s výsledkami z pred troch mesiacov.

Mohlo by Vás zaujímať: Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt.

Vo všeobecnosti došlo k 70% zlepšeniu u všetkých Ateňákov, ktorí využili možnosť rozboru kvapky krvi. Dodržiavaním pravidelného pitného režimu (aj vďaka ateňáckej aplikácii, ktorá nás neustále upozorňuje, aby sme sa napili), pridaním zeleniny a ovocia do svojho jedálnička, či zvýšením dennej aktivity pri našom sedavom zamestnaní, dopomohlo k jednoznačným lepším výsledkom.

Niekedy stačí aj malá zmena pre človeka a organizmus sa s ňou vysporiada ako s pozitívnym prínosom.