Прекарваме средно 22% от живота си на работа. И затова няма значение как преживяваме този път, какви чувства изпитваме или какви взаимоотношения срещаме ежедневно. Защото всички все още искат да си вършат работата в приятелска атмосфера.

Негативността, стресът, лошите взаимоотношения, неконтролираните емоции и неудовлетвореността на служителите имат отрицателно въздействие не само върху работата на служителите, но и върху тяхното здраве, удовлетворение, лоялност или цялостна ангажираност към случващото се във фирмата. Отрицателните служители засягат целия екип и по този начин цялостния климат на работното място. Репутацията и имиджът на компанията обаче зависят и от това какво казват служителите за компанията в обкръжението им. Това е порочен кръг. Когато служителите разпространяват отрицателна информация, компаниите нямат позитивни хора, пълни с ентусиазъм, способни да мотивират и движат екипа напред. Никаква реклама няма да помогне на компания, ако служителите й не споделят ценностите й с удоволствие.

Профил на шеф на модела

Личността на лидера се отразява в нивото на отношенията между колегите. Следователно шефът трябва да бъде пример за подражание. Възприемането на случващото се сред подчинените е част от работата му. Ако иска да управлява добре компания, той трябва да познава атмосферата на работното място и да й обръща редовно внимание.

Когато работите с хора, най-трудно е да балансирате налягането и напрежението. Натискът е, например, спазване на срокове, обхват и качество на работа. Понякога лидерите трябва да си напомнят, че хората забравят за работа, която е по-малко приятна за тях и затова се опитват да я заобиколят. Или им напомня на правилата или дали те връщат незавършена работа. Нейната задача е да борави с отрицателна обратна връзка и да дава обратна връзка на хората

От друга страна е необходим и ход. Това означава подкрепа. Добрият ръководител може да посъветва добре подчинените си, не се страхува да идва при него, защото е съпричастен и приветлив, обича да общува с тях, умее да ги разбира. Тези подходи помагат за изграждането на откритост. Налягането и тягата трябва да са в баланс. Водещият избира тактиките, които са необходими в момента.

Има голяма разлика между мисленето позитивно и търсенето на решения вместо препятствия. Или дали отношението ви е отрицателно и само страхът и съмнението ви минават през главата.

Правилната мотивация

Всеки човек е уникален. Някои трябва да бъдат натиснати, други се нуждаят от повече похвали. Един страхотен лидер може да мотивира замислено. В същото време той знае, че подчинените му се нуждаят главно от признание в работата. Целта е да се обединят колективите.

Когато служителите чувстват, че работното им място е малко малко като втория им дом, те много обичат да ходят на работа. Разбира се, ефективността им също е сравнително по-висока. И добрите мениджъри знаят това много добре, затова се грижат добре за служителите си. Всичко ще се върне при тях няколко пъти.

Умът ни няма граници, освен тези, които сами си го даваме. Ако е добре обучена, може да създаде огромно богатство.

Как се настроите на работа?

Превенцията е най-добра. Трябват ни 3 неща за стабилност в живота. Достойната работа, на която в идеалния случай се радваме, изобщо не ни притеснява в най-лошото. Освен това има добри отношения с нашите близки и в същото време интереси. Ако се чувстваме добре и в трите области, се чувстваме стабилни.

Позитивните хора са склонни да мотивират колегите, да ги насърчават да успеят, да им помагат да преодолеят проблемите и да постигнат общи цели. Ето защо е важно служителите да се чувстват добре във фирмата, да очакват нови предизвикателства и да работят в екип.

Всички сме господари на съдбата си, защото всички имаме способността да контролираме мислите си.