W pracy spędzamy średnio 22% naszego życia. I dlatego nie jest obojętne, jak ten czas przeżyjemy, jakich uczuć doświadczymy, jakie relacje napotkamy na co dzień. Bo każdy chce wykonywać swoją pracę w przyjaznej atmosferze.

Negatywność, stres, złe relacje, nieopanowane emocje i frustracja pracowników mają negatywny wpływ nie tylko na wydajność pracowników, ale także na ich zdrowie, satysfakcję, lojalność i ogólne zaangażowanie w firmę. Negatywni pracownicy wpływają na cały zespół, a tym samym na ogólny klimat miejsca pracy. Jednak reputacja i wizerunek firmy zależy również od tego, co mówią o niej pracownicy w swoim otoczeniu. To błędne koło. Jeśli pracownicy rozpowszechniają negatywne informacje, w firmie brakuje pozytywnych ludzi pełnych entuzjazmu, potrafiących zmotywować i popchnąć zespół do przodu. Żadna ilość reklamy nie pomoże firmie, jeśli jej pracownicy nie podzielają jej wartości z radością.

Profil wzorowego szefa

Osobowość lidera przekłada się na poziom relacji między współpracownikami. Szef powinien być zatem wzorem do naśladowania. Dostrzeganie tego, co dzieje się wśród podwładnych, jest częścią jego pracy. Jeśli chce dobrze prowadzić firmę, musi wiedzieć, jaka jest atmosfera w miejscu pracy i regularnie zwracać na nią uwagę.

W pracy z ludźmi najtrudniejsze jest wyważenie nacisku i przyciągania. Presja to np. dotrzymywanie terminów, zakres i jakość pracy. Lider musi od czasu do czasu przypominać ludziom, że zapominają o jakiejś pracy, która jest dla nich mniej przyjemna i dlatego starają się ją obejść. Albo przypominanie im o zasadach czy zwracanie niedokończonych prac. Jego rolą jest zarządzanie nawet negatywną informacją zwrotną i dawanie ludziom przypomnień

Z drugiej strony potrzebny jest też ruch. To oznacza wsparcie. Dobry lider potrafi dobrze doradzić podwładnym, nie boją się do niego przyjść, bo jest empatyczny i pomocny, lubi się z nimi komunikować, potrafi ich zrozumieć. Takie podejścia pomagają budować otwartość. Ciśnienie i ciąg powinny być w równowadze. Lider wybiera taktykę, która jest potrzebna w danej chwili.

Jest duża różnica między pozytywnym myśleniem a szukaniem rozwiązań zamiast przeszkód. Albo jeśli twoje nastawienie jest negatywne i przez twój umysł przebiega tylko strach i wątpliwości.

Właściwa motywacja

Każdy człowiek jest wyjątkowy. Kogoś trzeba popchnąć, innego trzeba bardziej pochwalić. Wielki lider potrafi motywować w sposób przemyślany. Jednocześnie wie, że tym, czego jego podwładni najbardziej potrzebują w pracy, jest uznanie. Celem jest zbliżenie do siebie kolektywu.

Kiedy pracownicy czują, że ich miejsce pracy jest choć trochę podobne do drugiego domu, chętnie przychodzą do pracy. Oczywiście wydajność też jest stosunkowo wyższa. I dobrzy menedżerowie doskonale o tym wiedzą, dlatego odpowiednio dbają o swoich pracowników. Wszystko będzie do nich wracać po wielokroć.

Nasz umysł nie ma granic poza tymi, które mu nadajemy. Jeśli jest dobrze wyszkolony, może stworzyć ogromne bogactwo.

Jak się ustawić, by być dobrym w pracy?

Najlepsza jest profilaktyka. Do stabilności w życiu potrzebujemy 3 rzeczy. Przyzwoita praca, która w idealnej sytuacji bawi nas, w najgorszej nie przeszkadza w ogóle. Potem są dobre relacje z najbliższymi, a także zainteresowania. Jeśli czujemy się dobrze we wszystkich trzech obszarach, czujemy się stabilni.

Pozytywni ludzie mają tendencję do motywowania współpracowników, zachęcania ich do osiągania sukcesów, pomagania w pokonywaniu problemów i realizacji wspólnych celów. Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy czuli się dobrze w firmie, cieszyli się na nowe wyzwania, a praca zespołowa przynosiła efekty.

Wszyscy jesteśmy panami naszego losu, ponieważ wszyscy mamy zdolność do kontrolowania naszych myśli.