V práci strávíme v průměru 22 % svého života. A proto nezáleží na tom, jak tento čas prožíváme, jaké pocity prožíváme nebo s jakými vztahy se denně setkáváme. Protože každý chce dělat svou práci v přátelské atmosféře.

Negativita, stres, špatné vztahy, nezvládnuté emoce a frustrace zaměstnanců mají negativní dopad nejen na výkonnost zaměstnanců, ale také na jejich zdraví, spokojenost, loajalitu a celkovou oddanost firmě. Negativní zaměstnanci ovlivňují celý tým, a tím i celkové klima na pracovišti. Pověst a image společnosti však závisí také na tom, co o ní říkají zaměstnanci ve svém okolí. Je to začarovaný kruh. Pokud zaměstnanci šíří negativní informace, chybí firmě pozitivní lidé plní elánu, kteří by dokázali motivovat a posouvat tým vpřed. Žádná reklama společnosti nepomůže, pokud její zaměstnanci nesdílejí její hodnoty s radostí.

Profil vzorového šéfa

Osobnost vedoucího se odráží v úrovni vztahů mezi spolupracovníky. Šéf by proto měl být vzorem. Vnímat, co se děje mezi podřízenými, je součástí jeho práce. Pokud chce dobře řídit firmu, musí vědět, jaká je atmosféra na pracovišti, a pravidelně si jí všímat.

Při práci s lidmi je nejtěžší vyvážit tlak a tah. Tlakem je například dodržování termínů, rozsah a kvalita práce. Vedoucí musí občas připomenout, že lidé zapomínají na nějakou práci, která je méně baví, a proto se ji snaží obejít. Nebo jim připomenout pravidla či vrátit nedokončenou práci. Jeho úkolem je zvládat i negativní zpětnou vazbu a dávat lidem připomínky.

Na druhou stranu je třeba se také pohnout. To znamená podporu. Dobrý vedoucí dokáže podřízeným dobře poradit, nebojí se za ním přijít, protože je empatický a vstřícný, rád s nimi komunikuje, dokáže je pochopit. Tyto přístupy pomáhají budovat otevřenost. Tlak a tah by měly být v rovnováze. Vedoucí volí taktiku, která je v danou chvíli potřebná.

Je velký rozdíl mezi pozitivním myšlením a hledáním řešení namísto překážek. Nebo pokud je váš postoj negativní a v mysli se vám honí jen strach a pochybnosti.

Správná motivace

Každý člověk je jedinečný. Někoho je třeba popostrčit, jiného více pochválit. Skvělý vedoucí dokáže motivovat promyšleně. Zároveň ví, že jeho podřízení v práci nejvíce potřebují uznání. Cílem je stmelit kolektiv.

Pokud mají zaměstnanci pocit, že jejich pracoviště je alespoň trochu jako druhý domov, chodí do práce rádi. Výkon je samozřejmě také relativně vyšší. A dobří manažeři to dobře vědí, takže se o své zaměstnance náležitě starají. Vše se jim několikanásobně vrátí.

Naše mysl nemá jiné hranice než ty, které jí dáme. Pokud je dobře vycvičená, může vytvořit obrovské bohatství.

Jak se nastavit, abyste byli v práci dobří?

Nejlepší je prevence. Ke stabilitě v životě potřebujeme tři věci. Slušná práce, která nás v ideálním případě baví, v horším případě vůbec neotravuje. Pak jsou tu dobré vztahy s našimi nejbližšími a také zájmy. Pokud se cítíme dobře ve všech třech oblastech, cítíme se stabilně.

Pozitivní lidé mají tendenci motivovat kolegy, povzbuzovat je k úspěchu, pomáhat jim překonávat problémy a dosahovat společných cílů. Proto je důležité, aby se zaměstnanci ve firmě cítili dobře, těšili se na nové výzvy a aby fungovala týmová práce.

Všichni jsme pány svého osudu, protože máme schopnost ovládat své myšlenky.