V práci strávime priemerne 22% času svojho života. A práve preto nie je jedno ako tento čas prežívame, aké pocity zažívame, či s akými vzťahmi sa denne stretávame. Pretože každý predsa túži vykonávať svoju prácu v priateľskej atmosfére.

Negativita, stres, zlé vzťahy, nezvládnuté emócie a frustrácia zamestnancov majú negatívny vplyv nie len na výkon zamestnancov, ale aj na ich zdravie, spokojnosť, lojalitu či celkovú zaangažovanosť do diania v spoločnosti. Negatívne naladení zamestnanci ovplyvňujú celý tím a teda aj celkovú klímu na pracovisku. Reputácia a imidž spoločnosti však závisí aj od toho, čo zamestnanci o spoločnosti rozprávajú vo svojom okolí. Je to začarovaný kruh. Ak zamestnanci šíria negatívne informácie, spoločnosti tak chýbajú pozitívni ľudia plný nadšenia, schopní motivovať a posúvať tím dopredu. Žiadna reklama nepomôže spoločnosti ak jej zamestnanci nezdieľajú jej hodnoty s radosťou.

Profil vzorového šéfa

Osobnosť vedúceho sa odráža v úrovni vzťahov medzi spolupracovníkmi. Šéf by mal byť preto vzorom. Vnímanie toho, čo sa deje medzi podriadenými je súčasťou jeho práce. Ak chce firmu dobre viesť, musí vedieť aká je atmosféra na pracovisku a pravidelne si ju všímať.

Pri práci s ľuďmi je najťažšie vybalancovať tlak a ťah. Tlak to je napríklad dodržiavanie termínov, rozsah a kvalita práce. Vedúci musí občas pripomenúť, že ľudia zabúdajú na nejakú prácu, ktorá im je menej príjemná a preto sa ju snažia obchádzať. Alebo im pripomína pravidlá či vracia nedokončenú prácu. Jeho úlohou je zvládať aj negatívne spätné väzby a dávať ľuďom pripomienky

Na druhej strane je potrebný aj ťah. Myslí sa tým podpora. Dobrý vedúci vie podriadeným dobre poradiť, neboja sa za ním prísť, lebo je empatický a ústretový, rád s nimi komunikuje, vie ich pochopiť. Tieto prístupy pomáhajú budovať otvorenosť. Tlak a ťah by mali byť v rovnováhe. Vedúci si volí takú taktiku, ktorá je v danej chvíli potrebná.

Je veľký rozdiel medzi tým, či premýšľate pozitívne a namiesto prekážok hľadáte riešenia. Alebo či je Váš prístup negatívny a hlavou sa Vám preháňa iba strach a pochybnosti.

Správna motivácia

Každý človek je jedinečný. Na niekoho treba tlačiť, iného je potrebné viac pochváliť. Skvelý vedúci vie premyslene motivovať. Zároveň vie, že jeho podriadení potrebujú v práci hlavne uznanie. Cieľom je stmeľovať kolektív.

Keď majú zamestanci pocit, že ich pracovisko je aspoň trochu ako ich druhý domov, do práce chodia veľmi radi. Samozrejme, výkon majú tiež porovnateľne vyšší. A dobrí manažéri to veľmi dobre vedia, a tak sa patrične o svojich zamestnancov aj starajú. Všetko sa im vráti niekoľkonásobne.

Naša myseľ nemá žiadne hranice, okrem tých, ktoré jej sami dáme. Ak je dobre vytrénovaná, dokáže vytvoriť obrovské bohatstvo.

Ako sa nastaviť, aby vám bolo v práci dobre?

Najlepšia je prevencia. Pre stabilitu v živote potrebujeme 3 veci. Slušnú prácu, ktorá nás v ideálnom prípade baví, v tom horšom úplne neotravuje. Ďalej sú to dobré vzťahy s našimi najbližšími a zároveň tiež záujmy. Ak sa cítime dobre vo všetkých troch oblastiach, cítime sa stabilne.

Pozitívni ľudia majú tendenciu motivovať kolegov, povzbudzovať ich k úspechu, pomáhať im prekonať problémy a napĺňať spoločné ciele. Preto je dôležité, aby sa zamestnanci cítili v spoločnosti dobre, aby sa tešili na nové výzvy a aby fungovala tímová práca.

My všetci sme pánmi svojho osudu, lebo všetci máme schopnosť kontrolovať svoje myšlienky.