2 09, 2022

Гледане на деца – защо да използваме законния начин?

септември 2nd, 2022|Categories: Сестрински грижи, Clienți, Правна консултация|

Когато ползвате услугите на законен болногледач, вие осигурявате на своя близък, който се нуждае от грижи, надеждно и заслужаващо доверие лице с адекватни и подходящи грижи. Така ще избегнете излишни неудобства, проблеми със закона и санкции, които биха възникнали, ако наемете нелегален болногледач.

25 11, 2019

Успяха да се върнат към живота

ноември 25th, 2019|Categories: Clienți, Правна консултация|

Взели сте заем, загубили сте работата си и не можете да изплащате ипотеката си? От 3 години сте в омагьосан кръг и има опасност да загубите жилището си заради дълг от почти 5 000 евро? Около 40 000 безработни или пенсионери са сполетени от подобна на вашата съдба.

21 11, 2019

Освобождаването от дългове е по-лесно след поправката на Закона за банкрута и преструктурирането

ноември 21st, 2019|Categories: Clienți, Правна консултация|

Много хора имат лични и служебни проблеми в резултат от съдебно изпълнение на дългове. То представлява голямо усложнение, когато хората се опитват да се върнат към „нормален“ живот. Поправката на Закона за банкрута и преструктурирането, с която се урежда опрощаването на дълговете на физически лица, ще помогне на хората да се измъкнат от тази трудна

25 05, 2017

Спекулантите вече не заблуждават хората толкова лесно. Агенциите за заетост трябва да носят отговорност

май 25th, 2017|Categories: Mediu de lucru, Правна консултация|

Ще ми платят ли за работата ми? Дали ще бъдат справедливи към мен? Получавам ли толкова, колкото служител на племето? Това са най-често срещаните опасения на хората, които търсят работа чрез агенция за заетост. В сравнение с миналото днешното законодателство ги защитава много повече.

4 02, 2016

Текстът на Закон №. 5/2004 Сб. § 53б Надбавка за транспорт до месторабота

февруари 4th, 2016|Categories: Правна консултация, Uncategorized @bg|

Надбавка за транспорт до и от работното място (наричана по-нататък „надбавката“) може да бъде отпусната от Органа на работодател въз основа на писмено споразумение, ако работодателят осигурява ежедневен транспорт на работниците до и от работното място на основание, че няма доказан транспорт с обществени транспортни средства изобщо или в степен, съответстваща на нуждите на работодателя.

4 02, 2016

Текстът на Закон №. 5/2004 Сб. § 53а Помощи за подпомагане на мобилността за работа

февруари 4th, 2016|Categories: Правна консултация|

Органът предоставя месечна надбавка за професионална мобилност (наричана по-нататък "надбавката") за покриване на част от жилищните разходи, свързани с промяна на местоживеенето във връзка с намирането на работа за период от най-малко шест месеца, на работник, който е бил лице, търсещо работа, включено в регистъра на лицата, търсещи работа, за период от най-малко три месеца