Starostlivosť o seniorov je obohacujúca a zároveň zložitá. Medzi mnohými spôsobmi starostlivosti vyniká úloha 24/7 starostlivosti v domácnosti, ktorá je nepochopená. Vzhľadom na jej charakter existujú mylné predstavy, ktoré môžu potenciálnych opatrovateľov odradiť od toho, aby o nej uvažovali ako o reálnej možnosti. Odbúraním týchto mýtov sa snažíme objasniť a vzbudiť dôveru u tých, ktorí uvažujú o tomto ušľachtilom a naplňujúcom povolaní.

Mýtus 1: Starostlivosť o starších ľudí sa točí prevažne okolo fyzického zdravia.

Ako je to v skutočnosti: Komplexná starostlivosť zohľadňuje celého človeka. Hoci fyzické zdravie je jeho súčasťou, rovnaký dôraz by sa mal klásť na emocionálne, psychologické a sociálne aspekty. V domácom prostredí zohrávajú opatrovatelia významnú úlohu pri vytváraní prostredia, ktoré stimuluje myseľ, rozvíja ducha a podporuje hlboké medziľudské vzťahy. Možnosť zdieľať každodenné životné momenty, od ranných rutinných činností až po večerné rozhovory, umocňuje hĺbku vytvoreného puta. Hlavné ťažisko starostlivosti sa však zvyčajne točí okolo chorôb a potrieb pacienta. A každý seriózny zamestnávateľ vám o oboch poskytne podrobné informácie.

Mýtus 2: 24 hodín denne, 7 dní v týždni znamená, že nikdy neprestanete pracovať.

Ako je to v skutočnosti: Pojem „24 hodín denne, 7 dní v týždni“ môže byť skutočne mylný. Vo svete opatrovania v domácnosti síce znamená stálu prítomnosť opatrovateľa, ale nerovná sa nekonečnému pracovnému času. Organizácie poskytujúce opatrovateľskú starostlivosť uznávajú dôležitosť odpočinku, prestávok a osobného času. V praxi teda „opatrovanie 24 hodín denne, 7 dní v týždni“ často zahŕňa štruktúrované zmeny podľa potrieb pacienta, záložnú podporu a pravidelný voľný čas na regeneráciu.

Mýtus 3: Výrazná strata pamäti je štandardným aspektom starnutia.

Ako je to v skutočnosti: Hoci starnutie môže priniesť mierne zabúdanie, začiatok výrazného poklesu kognitívnych schopností alebo demencie nie je pre každého samozrejmosťou. Vyzbrojení týmito vedomosťami môžu opatrovatelia v domácnosti zaviesť rutinné postupy a činnosti, ktoré podporujú kognitívne zdravie, ako napríklad hádanky, čítanie a stimulujúce rozhovory. V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o demencii a o tom, ako riešiť jej príznaky, viac informácií nájdete tu.

Mýtus 4: Osobný čas opatrovateľa v domácnosti je vždy narušený.

Ako je to v skutočnosti: Pohoda opatrovateľa priamo ovplyvňuje kvalitu poskytovanej starostlivosti. Opatrovatelia majú zvyčajne vyhradený čas na oddych, osobné záujmy a socializáciu. Ich emocionálne a fyzické zdravie zostáva prioritou, čo zabezpečuje, že sú pre svojich klientov v najlepšej forme. V opačnom prípade môže dôjsť k vyhoreniu opatrovateľa, čo má negatívny vplyv na opatrovateľa aj pacienta.

Mýtus 5: Byť opatrovateľom v domácnosti je izolovaná skúsenosť.

Ako je to v skutočnosti: Hoci je táto úloha nepochybne namáhavá, ponúka jedinečné príležitosti na nadviazanie hlbokých vzťahov. Okrem vzťahov s klientmi si opatrovatelia často vytvoria trvalé vzťahy s rodinou klienta, susedmi a širšou komunitou. Niektoré opatrovateľské agentúry poskytujú opatrovateľom aj platformy na nadväzovanie kontaktov, zdieľanie skúseností a vzájomnú podporu.

Mýtus 6: Domáca starostlivosť je všeobecne lepšia ako starostlivosť v zariadení.

Ako je to v skutočnosti: Každé prostredie starostlivosti má svoje výhody. Hoci domáca starostlivosť ponúka známe a individuálne prostredie, nemusí byť ideálnym riešením pre každého jednotlivca. Úspech starostlivosti v domácom prostredí závisí od kompatibility medzi potrebami klienta, domácim prostredím a odbornosťou opatrovateľa.

Tým, že sa budeme zaoberať týmito mýtmi, ponúkame potenciálnym opatrovateľom v domácnosti jasnejšiu predstavu o tom, čo môžu očakávať. Táto úloha je síce náročná, ale poskytuje jedinečné možnosti osobného a profesionálneho rastu.

Vstúpte do starostlivosti v domácnosti so spoločnosťou Atena

Uvažujete o prechode k opatrovateľstvu v domácnosti? Spoločnosť Atena, líder v oblasti umiestňovania opatrovateľov starších ľudí, je vaším dôveryhodným partnerom na tejto ceste. Nielenže spájame oddaných opatrovateľov s vhodnými príležitosťami, ale ponúkame aj priebežnú podporu, školenia a zdroje. Výberom spoločnosti Atena sa pripájate ku komunite, ktorá oceňuje a vyzdvihuje jedinečný prínos každého opatrovateľa. Pozdvihnime spoločne štandardy starostlivosti o starších ľudí.