Obchodná, priemyselná a poľnohospodárska komora Timiș usporiadala 25. októbra 2019 v Regionálnom obchodnom centre galavečer pre vynikajúce podnikanie v špičkových spoločnostiach. 

Na základe jedinečnej a jednotnej metodiky na vnútroštátnej úrovni, sa v rebríčku za rok 2018 spojili spoločnosti, ktoré splnili kritériá oprávnenosti a rešpektovali záväzok plniť svoje povinnosti. Z nich sme sa vďaka aktivite z minulého roku spomedzi 1 814 spoločností umiestnili na 2. mieste za výnimočnosť v podnikaní. 

V hale bolo prítomných približne 500 ľudí, z ktorých každá zastupovala jednu spoločnosť. Tie najlepšie z okresu Timiș vyšli na pódium, kde získali trofeje a ďalšie ocenenia na základe finančných výsledkov z predchádzajúceho roka. Ocenenia odovzdával starosta mesta Temešvár a ku gratulantom sa pripojil aj minister verejných financií v Rumunsku.

“Pocit zastupovania spoločnosti bol neopísateľný. Keď som prevzala diplom a trofej, cítila som sa víťazne. Som hrdá na to, že som dostala príležitosť pracovať v tejto spoločnosti. Nikdy som nezažila príjemnejší pocit.”

– Andreea Serbanoiu

Podujatie spája spoločnosti s vynikajúcimi výsledkami v oblasti veľkostnej skupiny, v ktorej pôsobia. Rovnako sem spadajú aj osobnosti značky v hospodárskom a obchodnom prostredí, politicko-administratívnom, diplomatickom, akademickom a oblasti masmédií. 

Po odovzdaní cien nasledovala večera a výnimočné umelecké momenty. Reputácia získaná za viac ako štvrť storočia a úspech každého vydania Galaxie Business Excellence je výsledkom výkonu celého tímu, ale aj partnerov udalosti, ktorí pridávajú hodnotu a prepožičiavajú špecifickú identitu.