Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Timiș đã tổ chức 25 Tháng 10 năm 2019 trong buổi dạ tiệc của Trung tâm Kinh doanh Khu vực dành cho các doanh nghiệp xuất sắc trong các công ty hàng đầu.

Dựa trên một phương pháp luận duy nhất và thống nhất ở cấp quốc gia, bảng xếp hạng năm 2018 tập hợp các công ty đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện và tôn trọng cam kết thực hiện nghĩa vụ của họ. Trong số đó, nhờ hoạt động năm ngoái, chúng tôi đã xếp hạng trong số 1.814 công ty trên 2. nơi xuất sắc trong kinh doanh.

Khoảng 500 người có mặt trong hội trường, mỗi người đại diện cho một công ty. Những người giỏi nhất từ Quận Timiș đã lên sân khấu, nơi họ nhận được các danh hiệu và các giải thưởng khác dựa trên kết quả tài chính của năm trước. Thị trưởng của Timișoara đã trao giải thưởng và những người chúc mừng có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Tài chính Công của Romania.

“Cảm giác đại diện cho công ty thật không thể diễn tả được. Khi tôi nhận được bằng tốt nghiệp và chiếc cúp, tôi cảm thấy chiến thắng. Tôi tự hào rằng tôi đã có cơ hội làm việc trong công ty này. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác dễ chịu hơn thế ”.

– Andreea Serbanoia

Sự kiện này quy tụ các công ty có kết quả xuất sắc trong lĩnh vực của nhóm quy mô mà họ đang hoạt động. Điều này cũng bao gồm các tính cách thương hiệu trong môi trường kinh tế và kinh doanh, chính trị – hành chính, ngoại giao, học thuật và truyền thông đại chúng.

Sau phần trao giải, bữa tối và những khoảnh khắc nghệ thuật đặc biệt tiếp theo. Danh tiếng đã đạt được trong hơn một phần tư thế kỷ và sự thành công của mỗi ấn bản Galaxie Business Excellence là kết quả của hiệu suất của toàn bộ nhóm, cũng như của các đối tác của sự kiện, những người làm tăng giá trị và tạo nên một bản sắc cụ thể.