De volgende keer dat u naar uw loonstrookje of uw belastingen kijkt en denkt dat het bedrag dat u betaalt te hoog is, denk dan hieraan: Je krijgt veel betaald! We kunnen niet functioneren als een moderne samenleving zonder scholen, ziekenhuizen, wegen en ambtenaren zoals politieagenten en brandweerlieden. Maar dat is niet alles. De sociale verzekering keert uit pensioen en werkloosheidsuitkeringen.

Een ander belangrijk aandachtspunt van het socialezekerheidsstelsel is het verlenen van financiële bijstand aan ouders of wettelijke voogden. Kinderen zijn onze toekomst. Daarom werkt de EU er hard aan om de financiële lasten van een bevalling te verlichten en biedt zij ouders een helpende hand in de vorm van financiële steun. Vandaag bekijken we welke concrete stappen Oostenrijk neemt om ervoor te zorgen dat aan de behoeften van elk kind wordt voldaan.

Wat zijn de soorten gezinsbijslagen in Oostenrijk?

Oostenrijk biedt drie soorten financiële bijstand (kinderbijslag, belastingkrediet voor kinderen en kinderopvangtoeslag) voor ouders of wettelijke voogden. U hebt recht op kinderbijslag als u permanent in Oostenrijk woont. U kunt er echter ook recht op hebben als u of uw kinderen in een ander land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte wonen.

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een universeel systeem in Oostenrijk. Het wordt gefinancierd door belastingen betaald door de werkenden. Alle gezinnen hebben recht op kinderbijslag en het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind. Het varieert van 120,61 euro (voor kinderen jonger dan 3 jaar) tot 174,68 euro (voor kinderen ouder dan 19 jaar). Er is ook een toeslag voor elk extra kind. Dit betekent dat als u een tweeling van twee jaar hebt, u €240 ontvangt met €7,10 extra per kind. De toeslag loopt op tot 55,02 euro, afhankelijk van het aantal kinderen.

Gezinnen met een belastbaar inkomen van minder dan 55 000 euro krijgen bovendien 21,20 euro per maand extra voor elk extra kind na het tweede. En als het kind een ernstige handicap heeft, wordt 164,90 euro extra verstrekt. Aangezien deze bedragen vaak veranderen, heeft de Oostenrijkse regering online rekenmachine waar u het exacte bedrag kunt controleren. In Oostenrijk verstrekt de regering aan het begin van het schooljaar ook een toelage van 105,80 euro voor elk kind tussen 6 en 15 jaar. Dit helpt ouders en kinderen de kosten van schoolbenodigdheden te dekken.

Je kunt kinderbijslag krijgen tot je 19 jaar bent. In sommige gevallen kan deze periode echter doorlopen tot de leeftijd van 24 of 25 jaar. Dit geldt voor personen die vrijwillig sociale diensten verrichten, studenten, dienstplichtige militairen en anderen.

Belastingbonus voor kinderen

Ouders ontvangen een belastingbonus bovenop de kinderbijslag. Het wordt ook gefinancierd door de belastingbetalers. Het verstrekte bedrag is 61,80 euro per maand per kind.

Opvoedingstoelage

U hebt recht op deze uitkering gedurende 365 tot 851 dagen na de geboorte van uw kind. Het bedrag wordt berekend op basis van het laatste inkomen. Het bedrag is 80%, maar de limiet is 66 euro per dag. Er is ook een vast tarief, dat varieert van 14,53 tot 33,88 euro per dag, afhankelijk van de duur van de periode.

Wat als ik in Oostenrijk werk maar elders woon?

De regels en voorschriften van de EU en het Schengengebied maken reizen binnen de EU zeer eenvoudig. Veel mensen die dicht bij de grens wonen, werken om verschillende redenen in een ander land. Veel mensen werken als zorgpersoneel en reizen voor hun werk naar landen als Duitsland en Oostenrijk, voor periodes van een week tot enkele maanden. Hun woonplaats is echter niet het land waar zij werken. In dergelijke gevallen hebben mensen die in Oostenrijk werken recht op gezinsbijslag.

Als de echtgenoot van een in Oostenrijk werkende persoon echter ook in een EU-land werkt, worden de uitkeringen verstrekt door het land waar het kind of de kinderen wonen. Indien deze uitkeringen lager zijn dan die welke gewoonlijk in Oostenrijk worden betaald, moeten de Oostenrijkse autoriteiten het verschil bijpassen. Lees hoe Oostenrijk heeft uitstaande gezinstoelagen moeten terugbetalen aan migrerende werknemers.

En als u Oostenrijk geen interessant en aantrekkelijk land vindt, bekijk dan onze website. We hebben vacatures in veel andere EU-landen die uitstekende salarissen en gezinsvoordelen bieden.