Keď sa nabudúce pozriete na svoju výplatnú pásku alebo dane a budete si myslieť, že výška daní, ktoré platíte, je príliš vysoká, spomeňte si na toto: Dostávate za to veľa! Nemôžeme fungovať ako moderná spoločnosť, ak nemáme školy, nemocnice, cesty a verejných zamestnancov, ako sú policajti a hasiči. To však nie je všetko. Zo systému sociálneho poistenia sa nám vyplácajú dôchodkové dávky a dávky v nezamestnanosti.

Ďalším hlavným zameraním systému sociálneho poistenia je poskytovanie finančnej pomoci rodičom alebo zákonným zástupcom. Deti sú naša budúcnosť. Preto EÚ vynakladá veľké úsilie na zníženie finančného zaťaženia spojeného s narodením dieťaťa a podáva rodičom pomocnú ruku vo forme finančnej podpory. Dnes sa zameriame na to, ktoré konkrétne kroky podniká Rakúsko, aby zabezpečilo uspokojenie potrieb každého dieťaťa.

Aké sú druhy rodinných dávok v Rakúsku?

Rakúsko ponúka tri druhy finančnej pomoci (príspevok na dieťa, daňovú úľavu na dieťa a príspevok na výchovu dieťaťa) pre rodičov alebo zákonných zástupcov. Na rodinné dávky vám vzniká nárok, ak máte trvalé bydlisko v Rakúsku. Môžete mať na ne nárok však aj vtedy, ak vy alebo vaše deti žijú v inej krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Príspevok na dieťa

Príspevok na dieťa je v Rakúsku univerzálnym systémom. Je financovaný z daní, ktoré platia zamestnaní. Nárok na detské prídavky majú všetky rodiny a jeho výška závisí od veku dieťaťa. Pohybuje sa od 120,61 eur (pre deti do 3 rokov) do 174,68 eur (pre deti nad 19 rokov). Existuje aj príplatok za každé ďalšie dieťa. To znamená, že ak máte dvojročné dvojčatá, budete dostávať 240 eur s dodatočným príplatkom 7,10 eura na každé dieťa. Príplatok sa zvyšuje až na 55,02 eur v závislosti od počtu detí.

Rodiny so zdaniteľným príjmom nižším ako 55 000 eur dostávajú ešte aj príplatok 21,20 eur mesačne na každé ďalšie dieťa po druhom dieťati. A v prípade, že dieťa má ťažké zdravotné postihnutie, poskytuje sa ďalších 164,90 eur. Keďže sa tieto sumy často menia, rakúska vláda poskytla online kalkulačku, kde si môžete overiť presnú sumu. Vláda v Rakúsku poskytuje aj príspevok na začiatku školského roka vo výške 105,80 eur na každé dieťa vo veku od 6 do 15 rokov. Ten rodičom a deťom pomáha pokryť výdavky na školské potreby.

Prídavok na dieťa môžete dostávať až do dovŕšenia veku 19 rokov. V niektorých prípadoch sa však toto obdobie môže predĺžiť až do veku 24 alebo 25 rokov. Týka sa to osôb vykonávajúcich dobrovoľnú sociálnu službu, študentov, vojenských brancov a ďalších.

Daňový bonus na dieťa

Rodičia dostávajú daňový bonus popri prídavku na dieťa. Taktiež je financovaný daňovými poplatníkmi. Poskytovaná suma je 61,80 eur mesačne na dieťa.

Príspevok na výchovu dieťaťa

Na poberanie tohto príspevku máte nárok 365 až 851 dní po narodení dieťaťa. Suma sa vypočíta na základe posledného príjmu. Výška je 80%, ale stanovený limit je 66 eur na deň. Existuje aj paušálna sadzba, ktorá sa pohybuje od 14,53 eura do 33,88 eura na deň v závislosti od dĺžky obdobia.

Čo ak pracujem v Rakúsku, ale žijem inde?

Vďaka pravidlám a predpisom EÚ a Schengenského priestoru je cestovanie v rámci EÚ veľmi jednoduché. Mnohí ľudia, ktorí žijú v blízkosti hraníc, pracujú v inej krajine z rôznych dôvodov. Veľa ľudí pracuje ako opatrovateľský personál a cestuje za prácou do štátov, ako je Nemecko a Rakúsko, na obdobie od jedného týždňa do niekoľkých mesiacov. Ich trvalým bydliskom však nie je krajina, v ktorej pracujú. V takýchto prípadoch majú ľudia pracujúci v Rakúsku nárok na rodinné dávky.

Ak však manžel/manželka osoby pracujúcej v Rakúsku pracuje tiež v niektorej krajine EÚ, dávky poskytuje krajina, v ktorej má dieťa alebo deti trvalý pobyt. Ak sú tieto dávky nižšie ako tie, ktoré sa zvyčajne vyplácajú v Rakúsku, rakúske orgány by mali rozdiel doplatiť. Prečítajte si, ako Rakúsko muselo doplatiť dlžné rodinné prídavky migrujúcim pracovníkom.

A ak sa vám zdá, že zrovna Rakúsko nie je krajina, ktorá je pre vás zaujímavá a atraktívna, pozrite si našu webovú stránku. Máme voľné pracovné miesta v mnohých ďalších krajinách EÚ, ktoré poskytujú vynikajúce platy a rodinné výhody.