Súdny dvor Európskej únie v júni (16.6) tohto roku rozhodol v prospech opatrovateliek a ich detí.

Rodinné prídavky prideľovali nespravodlivo

Spor nastal pre krátenie prídavkov zo strany Rakúska, ktoré nižšie rodinné prídavky zaviedlo v januári 2019, keď bol na čele vlády kancelár Sebastian Kurz. Podľa tohto systému Ministerstvo pre rodinu poverené vyplácaním poskytovalo migrujúcim zamestnancom rodinné prídavky vo výške, ktorá zodpovedá nákladom na život v krajinách, z ktorých títo pracovníci pochádzajú a kde majú trvalý pobyt.

Výška príspevkov tak závisela od životnej úrovne jednotlivých krajín Európskej únie a pohybovala sa nahor alebo nadol od štátu k štátu. Z toho vyplýva, že zamestnanci z chudobnejších krajín dostávali na deti menej finančných prostriedkov v porovnaní s bohatšími členskými krajinami. Pritom väčšina zahraničných pracovníkov pochádza práve z krajín s menšou životnou úrovňou, aká panuje v Rakúsku.

Zasiahnutí sú zamestnanci z viacerých krajín

Táto neprávosť sa tak dotkla opatrovateliek a ich rodín z viacerých štátov, ktoré za prácou odchádzajú do Rakúska. Kvôli kritizovanému zákonu tam veľa z nich ukončilo pracovný pomer. Nespravodlivý mechanizmus obsiahol prídavky a výhody zahŕňajúce daňový bonus na vyživované dieťa, rodinný bonus „plus“, daňový bonus pre domácnosť s jediným príjmom, daňový bonus pre rodiča samoživiteľa a daňový bonus z dôvodu výživného.

rodinné prídavky
Krátenie dávok zasiahlo opatrovateľky a ich rodiny z viacerých štátov.

Diskriminácia

Súd sídliaci v Luxemburgu odsúhlasil, že výška prídavkov na dieťa nie je v súlade s právnym poriadkom Európskej únie, a preto je protizákonná. Podľa súdneho vyjadrenia išlo o nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti migrujúcich pracovníkov a Rakúsko porušilo jeden zo základných pilierov EÚ – právo na voľný pohyb pracovných síl v rámci EÚ.

Žalobu na úpravu sumy rodinných prídavkov podala v roku 2020 Európska komisia v Bruseli. V rozhodnutí ju podporili viaceré štáty ako krajiny V4 a pobaltské štáty. Ale tiež Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko, Belgicko, Portugalsko, Španielsko či Taliansko. Dánsko a Nórsko sa postavili na stranu Rakúska.

Rovnaké práva

Zamestnanci s trvalým pobytom v inom členskom štáte rovnako odvádzajú dane do rakúskej štátnej pokladnice, čím prispievajú v plnom rozsahu k hospodárskemu aj sociálnemu systému. Preto majú nárok na dávky v rovnakej výške ako občania štátu. Totožné práva určuje norma Únie.

Európsky súd rozhodol o Rakúsku
Súd označil konanie Rakúska vo veci príspevkov na deti ako diskriminačné.

Dvojaký meter

Problematika legislatívy platnej viac ako tri roky spočívala aj v tom, že komisiou napadnuté prispôsobovanie výšky rodinných prídavkov neplatilo pre Rakúšanov pracujúcich pre rakúskych zamestnávateľov v zahraničí, kde zároveň žijú so svojimi deťmi. Pritom ide o prípad založený na rovnakom princípe.

Rodinné prídavky v hodnote niekoľkých miliónov

Rakúsko muselo zákon, ktorý sa stal terčom kritiky upraviť, aby nedochádzalo ku diskriminácii. Inak by mu hrozilo podanie ďalšej žaloby pre nevykonanie rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. Vtedy by štátu okrem dorovnania dlhu hrozili aj sankcie v podobe penále za omeškanie a finančná pokuta.

Ministerka, ktorá je na čele ministerstva majúceho vec na starosti, Susanne Raab, sa vyjadrila, že rozhodnutie súdu akceptuje, prijíma zodpovednosť za vzniknutú situáciu a rozdiely v dávkach budú dotyčným pracovníkom dorovnané. Celková suma dlžoby sa má vyšplhať až na 220 miliónov eur.

Dlžné rodinné prídavky a postup vyplácania

Rodinné prídavky vypláca rakúsky daňový úrad dotknutým pracovníkom automaticky na základe údajov uvedených v systéme. Proces vyplácania prebieha od začiatku augusta. Niektorým bol už rozdiel doplatený, ďalší si musia ešte počkať. Daňové orgány kontaktujú v prípade nepostačujúcich informácií zamestnancov pracujúcich v Rakúsku, ktorých sa to týka. Informovalo o tom Veľvyslanectvo SR v Rakúsku prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti Facebook.

Ambasáda rovnako uviedla, že ak sú poskytnuté údaje v daňovom systéme neaktuálne či nekompletné, napr. ak ste zmenili banku a máte iné číslo účtu, treba si podať žiadosť prostredníctvom elektronického portálu FinanzOnline, cez ktorý sa dá elektronicky komunikovať s rakúskym daňovým úradom, alebo cez formulár Beih100. Bližšie podrobnosti sú k dispozícii na tejto stránke. Preto, ak čakáte na doplatenie prídavkov, odporúčame, aby ste si overili, či má rakúsky daňový úrad všetky vaše potrebné údaje.  

Ak sa chcete stať opatrovateľom či opatrovateľkou, tu sa dozviete, ako sa k tomu dopracovať. Ktoré sociálne výhody ponúkajú zahraničné štáty a ktoré Slovensko, sa dozviete v ďalších článkoch na blogu.