Podujatie „Pod jednou strechou“ spojilo znevýhodnených jednotlivcov s vybavením, ktoré zmení ich životy. Uskutočnilo sa v Banskej Bystrici.

V rámci iniciatívy zameranej na pozdvihnutie životov znevýhodnených jednotlivcov sa v meste Banská Bystrica na Slovensku nedávno uskutočnila pilotná expozícia s názvom „Pod jednou strechou„. Toto pozoruhodné podujatie spojilo viac ako 40 subjektov vrátane štátnych inštitúcií, ako sú sociálne služby a odbor sociálnych vecí, so spoločnosťami poskytujúcimi rôzne zdravotnícke a opatrovateľské pomôcky pre ľudí v núdzi.

Presadzovanie inkluzívnosti a podpory

Hlavným cieľom výstavy „Pod jednou strechou“ bolo preklenúť priepasť medzi spoločnosťami, ktoré ponúkajú špecializované vybavenie pre znevýhodnené osoby, a ľuďmi, ktorí takúto pomoc potrebujú. Taktiež sa zohľadňovali ich rodiny alebo opatrovatelia. Spojením rôznorodých vystavovateľov pod jednou „strechou“ sa podujatie snažilo vytvoriť prostredie, v ktorom by sa mohli rozvíjať kontakty a meniť životy.

Konkrétne ukážky

Na podujatí „Pod jednou strechou“ nechýbali ani ukážky. Počas celej expozície mali návštevníci možnosť vidieť prezentácie rôznych nových pomôcok a inovácií. Ukážky neboli len predstavením výrobku. Návštevníci mohli získať informácie z prvej ruky o tom, ako používať rozličné pomôcky zamerané na pomoc ľuďom s problémami s pohybom, poruchami sluchu alebo zraku a mnohými ďalšími hendikepmi. Cieľom týchto informačných stretnutí bolo tiež poučiť účastníkov o praktickom využití a výhodach takéhoto vybavenia. Tým sa posilnili možnosti opatrovateľov aj osôb, ktoré potrebujú pomoc.

Globálne úsilie pre znevýhodnených

Hoci Banská Bystrica oslavovala úspech výstavy „Pod jednou strechou„, je dôležité si uvedomiť, že podobné výstavy sa organizujú v rôznych krajinách sveta. Medzi významné príklady patrí Nemecko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty, ktoré sú na čele organizovania podujatí a iniciatív zameraných na podporu znevýhodnených osôb. V každej z týchto krajín nájdete v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov aspoň jedno podobné podujatie! Napríklad už o niečo viac ako týždeň (6. – 8. júna 2023) sa v nemeckých Brémach uskutoční podujatie Autonomic. Ide o verejne prístupný veľtrh na pomoc zdravotne postihnutým a starším osobám.

Odhodlanie týchto krajín vytvárať príležitosti a podporovať inkluzívnosť je pozoruhodným príkladom, ktorý by mali nasledovať aj ostatné krajiny. Nie sú však jedinými krajinami, ktoré sa snažia priniesť najnovšie technológie ľuďom, ktorí ich potrebujú. Krajiny ako Taiwan, Francúzsko, Fínsko a Česko nie sú až tak ďaleko a tiež sú v tomto úsilí veľmi aktívne.

My v Atene sme nesmierne hrdí na to, že práve Banská Bystrica bola vybraná ako mesto pre toto inšpiratívne podujatie. A, samozrejme, nenechali sme si ujsť príležitosť navštíviť ju osobne. Aj keď sme spoločnosť úzko spätá so zdravotníctvom, ktorá drží krok s modernými trendmi, predsa len nás prekvapili niektoré nové zariadenia, ktoré tam boli predvádzané.

Keďže Banská Bystrica je miestom, kde sídli naša centrála, snažíme sa k miestnej komunite vracať rôznymi spôsobmi. Nemôžeme sa netešiť z toho, že Atena v tom nie je sama a že sú tu aj ďalší ľudia a spoločnosti, ktoré sa snažia zlepšiť mesto a miestnu komunitu tým, že pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú.