Absolvent praxe získa od štátu mesačný príspevok vo výške 128,76€. Predstavuje to 65% životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby (životné minimum). Táto výška životného minima sa určuje vždy k 1. júlu. Príspevok poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu nevyhnutných osobných výdavkov, spojených s vykonávaním absolventskej praxe. Úradu nie je nutné dokladovať výdavky, avšak, ak absolvent za praxou dochádza, postačí príspevok na cestovné.

Uchádzač o absolventskú prax by nemal zabúdať, že prax môže vykonávať len u zamestnávateľa, ktorý mu umožní, aby získal zručnosti a skúsenosti, zodpovedajúce dosiahnutému vzdelaniu. Ak máte napríklad výučný list ako kaderníčka/kaderník, prax môžeme absolvovať v kaderníctve, alebo máte vyštudovanú ekonomickú školu, absolventskú prax môžete vykonávať v ekonomickej oblasti, v podniku či v úrade. Zamestnávateľ podpisuje zmluvu s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Uchádzač o absolventskú prax musí byť evidovaný na úrade práce minimálne mesiac ako uchádzač o zamestnanie.

Uchádzači o absolventskú prax musia spĺňať nasledovné podmienky:

  • Uchádzač musí byť mladší ako 26 rokov
  • Od ukončenia dennej formy štúdia nesmie prejsť viac než 2 roky
  • Pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal uchádzač pravidelne platenú prácu

Každý uchádzač má právo na jednu absolventskú prax v dobe od troch do šiestich mesiacov.
Uchádzač je povinný odpracovať 20 hodín týždenne. Ak toľko neodpracuje, znižuje sa mu paušálny príspevok.