Covid-19-pandemin verkar äntligen vara över. EU:s ekonomier börjar kanske äntligen återhämta sig från detta enorma ekonomiska bakslag, men den militära konflikten i Ukraina har börjat. Kombinera allt detta med strävan efter renare energi och politiska faktorer, och resultatet är rekordhöga energipriser.

Som människor har vi en tendens att tro att gräset alltid är grönare på andra sidan. När det gäller el- och bränslepriser kan den ”andra sidan” dock vara utanför EU. Det verkar inte finnas något enda land i unionen som kan hålla el- eller bränslepriserna låga.

Elektricitet

Chart by Visualizer

Priserna håller äntligen på att sjunka, men de är fortfarande ganska höga. För närvarande är priserna lägst i Österrike, Lettland, Litauen, Estland och Tyskland. Å andra sidan är priserna högst på Iberiska halvön – i Spanien och Portugal, kompletterat av Sverige.

LPG

Chart by Visualizer

I många av EU:s medlemsstater har priserna på gasol stigit kraftigt i takt med bensin- och dieselpriserna och har i många länder nått över 1 euro per liter. Intressant nog är det nuvarande priset i Bulgarien 0,483 euro per liter. När det gäller gasol som används i motorfordon får bulgarerna också en rabatt på 0,13 euro per liter bränsle. Billigare än någonsin! Det enda land i unionen som har ett pris under 0,70 euro är Polen.

Å andra sidan ligger priserna i Sverige, Spanien, Slovenien, Tyskland och Grekland över 1 euro. Den absoluta ”ledaren” är Tyskland med ett pris på 1,155 euro per liter.

Bensin

Chart by Visualizer

Även om skillnaderna mellan länderna inte är lika stora varierar de fortfarande mellan 1,342 och 2,081 euro per liter. Om du vill fortsätta köra din högpresterande amerikanska bil med hög förbrukning rekommenderar vi att du åker till Malta, Bulgarien, Cypern, Slovenien eller Polen. Där kan du köpa bensin för mindre än 1,5 euro. Om du planerar att besöka Danmark, Finland, Grekland eller Nederländerna rekommenderar vi att du hittar ett annat transportsätt. Annars betalar du mer än 2 euro per liter.

Olja

Chart by Visualizer

Om du har köpt en dieselbil på grund av den låga bränsleförbrukningen och de lägre priserna på diesel jämfört med bensin kan du få en överraskning. Om du inte bor på Malta betalar du minst 1,65 euro per liter. Om du har oturen att bo i Sverige, Nederländerna, Grekland, Tyskland, Finland, Danmark eller Belgien måste du betala mer än 2 euro per liter.

Sammanfattningsvis kan man säga att elpriserna har sjunkit jämfört med de chockartade priser som rådde för några månader sedan. Men bränslet är fortfarande ganska dyrt. Kanske är det dags att börja cykla mer. Men om du inte vill sluta använda din bil kan du hitta ett jobb med högre lön för att hålla dig i balans.