Starostlivosť o staršieho človeka, ktorý utrpel mŕtvicu, môže byť náročná. Pochopenie následkov a problémov, ktoré vyplývajú z mozgovej mŕtvice, je prvým krokom k poskytovaniu účinnej starostlivosti. Aby sme to však mohli urobiť, musíme najprv vedieť, čo mŕtvica je.

Čo je to mozgová mŕtvica?

Mozgová mŕtvica je naliehavý zdravotný stav, ktorý nastane, keď sa preruší prietok krvi do niektorej časti mozgu. Toto prerušenie vedie k tomu, že mozgové bunky sú bez kyslíka a živín, čo spôsobí, že v priebehu niekoľkých minút začnú odumierať. Existujú dva základné typy mŕtvice. Najčastejšie sa vyskytuje ischemická mŕtvica, keď krvná zrazenina zablokuje cievu v mozgu. K hemoragickej mŕtvici dochádza, keď praskne alebo unikne krvná cieva v mozgu.

Oba typy môžu byť dôsledkom viacerých príčin vrátane vysokého krvného tlaku, fajčenia, obezity, vysokej hladiny cholesterolu, cukrovky, kardiovaskulárnych ochorení a niektorých genetických porúch. Riziko vzniku mozgovej mŕtvice môže ovplyvniť aj vek, rodinná a osobná anamnéza.

Aké sú možné následky mozgovej mŕtvice?

Mozgová mŕtvica môže viesť k rôznym následkom, ktoré sa často líšia v závislosti od závažnosti mŕtvice a konkrétnej postihnutej oblasti mozgu. Medzi bezprostredné následky môže patriť čiastočná paralýza, ťažkosti s rozprávaním alebo problémy s pamäťou a porozumením.

Paralýza alebo slabosť zvyčajne postihuje jednu stranu tela. Osoba, ktorá prekonala mozgovú príhodu, môže mať problémy s chôdzou alebo zvládaním jednoduchých úkonov, ako je jedenie, obliekanie alebo používanie toalety. Tieto fyzické problémy môžu viesť k zvýšenej závislosti od opatrovateľov.

Môže sa zhoršiť aj reč a komunikácia. Tento stav, známy ako afázia, môže človeku spôsobiť ťažkosti pri hľadaní správnych slov, porozumení rozhovoru, čítaní alebo písaní.
Bežné sú aj kognitívne zmeny. Môžu zahŕňať stratu pamäti, slabú pozornosť alebo ťažkosti pri rozhodovaní. V niektorých prípadoch sa objavujú emocionálne dôsledky, ako sú rýchle zmeny nálad alebo zvýšená úzkosť a depresia.

Na čo by sme mali myslieť pri starostlivosti o seniora po mozgovej príhode?

  • Lekárske monitorovanie: Pravidelné lekárske kontroly sú po mozgovej príhode veľmi dôležité. Lekári sledujú priebeh zotavovania a riadia všetky súvisiace zdravotné ťažkosti. Veďte si zdravotný denník na sledovanie príznakov, účinkov liekov a akýchkoľvek zmien zdravotného stavu.
  • Fyzioterapia: Terapie zamerané na silu a pohyblivosť môžu pomôcť obnoviť fyzické funkcie. Začnite podľa odporúčaní lekárskeho tímu a udržiavajte dôslednú rutinu.
  • Logopédia: Ak je problémom komunikácia, môže pomôcť logopédia. Terapeuti používajú rôzne techniky na zlepšenie jazykových schopností a problémov s prehĺtaním.
  • Kognitívny tréning: Mentálne cvičenia, ako sú hádanky alebo pamäťové hry, môžu pomôcť kognitívnym funkciám. Poraďte sa s odborníkom, ktorý vám pripraví program na mieru.
  • Emocionálna podpora: Osoby, ktoré prežili mozgovú príhodu, môžu mať problémy s emóciami. Podporujte otvorený rozhovor o pocitoch. Zvážte odbornú pomoc, napríklad poradcu alebo podpornú skupinu.
  • Zdravý životný štýl: Podporujte vyváženú stravu a pravidelné cvičenie podľa odporúčaní zdravotníckych pracovníkov. Zabezpečte tiež, aby sa senior vyhýbal fajčeniu a zvládal stres.
  • Bezpečnosť domova: Zabezpečte, aby bol obytný priestor bezpečný a ľahko ovládateľný. Do kúpeľne nainštalujte madlá, odstráňte nebezpečenstvo zakopnutia a zabezpečte dobré osvetlenie.

Prevencia mozgovej mŕtvice

Najlepším liekom je vždy prevencia. Rozpoznanie včasných varovných príznakov mŕtvice je kľúčové na zabezpečenie okamžitého lekárskeho zásahu, ktorý môže výrazne zlepšiť výsledky zotavenia. Bežné príznaky si môžete zapamätať pomocou skratky „FAST“: Face dropping (jedna strana tváre je poklesnutá alebo necitlivá), Arm weakness (ruka je slabá alebo necitlivá), Speech difficulty (reč je nezrozumiteľná alebo osoba nie je schopná hovoriť) a Time to call emergency services (Čas zavolať záchrannú službu), ak spozorujete niektorý z týchto príznakov

Medzi ďalšie príznaky môže patriť náhla zmätenosť, problémy s videním na jedno alebo obe oči, strata rovnováhy, silná bolesť hlavy bez známej príčiny alebo závraty. Ak máte podozrenie, že niekto má mozgovú príhodu, ihneď volajte záchrannú službu. Počas čakania na lekársku pomoc udržujte osobu v pokoji, zabezpečte, aby bola v bezpečnej a pohodlnej polohe, a sledujte jej príznaky. Nedávajte im žiadne jedlo ani nápoje, pretože mŕtvica môže ovplyvniť ich schopnosť prehĺtať. Okamžitá odborná lekárska starostlivosť je nevyhnutná na minimalizáciu poškodenia mozgu a možných komplikácií.

Pamätajte, že cesta každého človeka, ktorý prežil mŕtvicu, je jedinečná. Trpezlivosť, empatia a pozitívny prístup výrazne pomáhajú seniorom vyrovnať sa s následkami mŕtvice. Spojenie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, podpornými skupinami a kolegami opatrovateľmi môže ponúknuť cenné poznatky a pomoc na tejto ceste.

My v spoločnosti Atena vieme, že cesta každého opatrovateľa je tiež jedinečná. Preto sa aj po 15 rokoch vývoja stále posúvame vpred a zlepšujeme naše služby. Každá opatrovateľka, ktorá spolupracuje so spoločnosťou Atena, dostáva osobne prispôsobené služby, ktoré presne zodpovedajú jej potrebám. Pracujte s profesionálmi, úspech nie je náhoda!