Koľko dní môžete dovolenkovať a koľko za ne dostanete peňazí? Minimálne koľko eur vám musia zaplatiť za odpracovanú hodinu? Kde v Európe zarábajú ľudia najviac? Odpovede na najdôležitejšie otázky ohľadom práce vám prináša Atena poradňa.

Tieto aktuálne a overené fakty vám raz môžu pomôcť. Prečítajte si rýchle, jasné a zrozumiteľné informácie o minimálnej mzde, nočnej práci, náročnosti práce a dovolenke.

Minimálna mzda

Čo to je
Minimálna mzda je najnižšia možná mzda, ktorú musí zamestnávateľ vyplatiť zamestnancovi za plný úväzok.

435 eur
Každý rok sa zvyšuje. V roku 2017 nemôžu ľudia na Slovensku zarobiť menej ako 453 eur. Vlani bola výška minimálnej mzdy 405 eur. Ľudia, ktorí pracovali za minimálnu hodinovú mzdu, zarobili 2,328 eura.

2,50 eura
Minimálna mzda sa premieta aj v hodinovom zárobku. Ak v roku 2017 zarobíte za hodinu 2,50 eura, pracujete za minimálnu mzdu.

Jej dôsledky
Výška minimálnej mzdy sa podpisuje na životnej úrovni ľudí v tej ktorej krajine, no odráža sa aj v nezamestnanosti obyvateľstva. Vysoká minimálna mzda zvyšuje nezamestnanosť v krajine, pri nízkej minimálnej mzde zas hrozí poklese životnej úrovne obyvateľstva.

3 percentá
Na Slovensku aktuálne pracujú za minimálnu mzdu asi 3 percentá ľudí.

1993
V tomto roku pracovali ľudia na Slovensku za minimálnu mzdu 81 eur za mesiac. Rovnakú sumu dostali aj v roku 1994 a 1995. Ide o roky s najnižšou minimálnou mzdou v histórii Slovenskej republiky.

Minimálna mzda v Európskej únii

Luxembursko
Najvyššiu minimálnu mzdu v Európskej únii má Luxembursko. Ľudia tam podľa zákona musia zarobiť minimálne 1999 eur.

Írsko
Na druhom mieste s najvyššou minimálnou mzdou v Únii je Írsko. Jej výška v tejto krajine je 1563 eur.

Holandsko
Trojicu top minimálnych miezd v EÚ uzatvára Holandsko so sumou 1552 eur.

Viac ako my
Vyššiu minimálnu mzdu ako na Slovensku majú v Belgicku, Nemecku, Francúzsku, v Spojenom kráľovstve, v Španielsku, ale tiež v Slovinsku, Malte, Grécku, Portugalsku, Estónsku a v Poľsku.

Menej ako my
Nižšiu minimálnu mzdu ako na Slovensku majú v Maďarsku, Chorvátsku, v Českej republike, Lotyšsku, Litve, Rumunsku a v Bulharsku.

Pracujem v noci

Čo je nočná práca
Zákonník práce určuje rozpätie nočnej práce. Je to každá práca v rozmedzí od 22. do 6. hod. Ak do práce nastúpite napríklad o 19. hod. a skončíte ráno o 7. hodine, odpracovali ste 8 nočných hodín.

Kto pracuje v noci
Na Slovensku pracujú v noci najčastejšie ľudia vo veľkých firmách, kde beží výrobná linka nepretržite. Nočným sa však nevyhnú ani doktori, zdravotné sestry a ostatný zdravotnícky personál, policajti, hasiči, zamestnanci SBS ale aj ľudia v hypermarketoch.

Na nočnú prácu si musia zvyknúť aj zdravotníci.

20 percent
Za nočnú prácu majú zamestnanci podľa zákona nárok na príplatok vo výške 20 percent minimálnych mzdových nákladov.

50 centov
Ľudia, ktorí pracujú za minimálnu mzdu v noci, musia dostať ku každej odpracovanej hodine 50 centov navyše, celkovo tak zarobia minimálne 3 eurá za hodinu (minimálna hodinová mzda pre rok 2017 je 2,50 eura + príplatok za nočnú hodinovú prácu je 50 centov). Ak ale majú so zamestnancom dohodnutú za nočnú prácu viac ako 3 eurá v hrubom, nemá povinnosť priplatiť im, pretože minimálnu mzdu za prácu v noci dodržal.

Zdravotné problémy
Doktori sa zhodujú, že príležitostná nočná práca váš rytmus príliš nenaruší. Pokiaľ však v noci pracujete niekoľkokrát za mesiac, negatívne prejavy sa môžu dostaviť. Ľudia, ktorí pravidelne pracujú v noci, môžu mať problém so zaspávaním, môžu byť nesústredení alebo podráždení. Sú tiež náchylní na srdcovo-cievne ochorenia. Nočnú prácu najhoršie znášajú ľudia, ktorí sú zvyknutí vstávať skoro ráno. Ak k nim patríte, dobre zvážte, či prijmete ponuku pracovať v noci.

Náročnosť práce

Príplatky za náročnosť
Zákonník práce určuje 6 stupňov náročnosti práce. Ak je vaša pracovná pozícia zaradená do vyššieho stupňa náročnosti, bude aj vaša minimálna mzda vyššia.

1. stupeň
Ak sú vašou pracovnou náplňou základné manipulačné alebo prípravné práce, ktoré vykonávate podľa pokynov nadriadeného, vaša pozícia je zaradená do 1. stupňa náročnosti. V tomto stupni pracujú napríklad upratovačky alebo operátori výroby.

435 eur
Minimálna mzda ľudí, ktorí pracujú v 1. stupni náročnosti práce, je 435 eur.

2. stupeň
Máte v zamestnaní hmotnú zodpovednosť a vykonávate rutinné práce? Sú vašou pracovnou náplňou jednoduché remeselné činnosti alebo práca v zdravotníctve? Potom je vaša pracovná pozícia zaradená v rámci náročnosti do 2. stupňa. Patria sem napríklad aj pozície administratívny pracovník alebo predavačka.

522 eur
Minimálna mzda ľudí, ktorí pracujú v 2. stupni náročnosti práce, je 522 eur.

3. stupeň
Sem patria tvorivé remeselné práce aj práce, kde zodpovedáte za zdravie iných ľudí. Tiež práce, ktoré vyžadujú zvýšenú fyzickú námahu. Aj zdravotná sestra vykonáva 3. stupeň náročnosti práce.

609 eur
Minimálna mzda ľudí, ktorí pracujú v 3. stupni náročnosti práce, je 609 eur.

4. stupeň
Zvýšená psychická námaha posúva ľudí do 4. stupňa náročnosti práce. Ide napríklad o manažérov a riadiace funkcie. Hlavný účtovník patrí tiež do tejto skupiny náročnosti práce.

696 eur
Minimálna mzda ľudí, ktorí pracujú v 4. stupni náročnosti práce, je 696 eur.

5. stupeň
Byť v 5. stupni náročnosti práce, znamená pracovať koncepčne, tvorivo, metodicky a mať zvýšenú psychickú odolnosť. Ide napríklad o manažérov výroby, ktorí zodpovedajú za mimoriadne náročné procesy a musia pri svojej práci dodržiavať zložité postupy.

783 eur
Minimálna mzda ľudí, ktorí pracujú v 5. stupni náročnosti práce, je 783 eur.

6. stupeň
V tejto skupine riešia zamestnanci tvorivé úlohy neobvyklým spôsobom. Majú vysokú mieru zodpovednosti a ich práca môže mať pre spoločnosť významný dopad. V najvyššom stupni náročnosti pracujú napríklad výkonný a generálny riaditeľ spoločnosti.

870 eur
Minimálna mzda ľudí, ktorí pracujú v 6. stupni náročnosti práce, je 870 eur.

DovolenkaNárok na dovolenku
Každý zamestnanec, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer u rovnakého zamestnávateľa minimálne 60 dní, má nárok na dovolenku. Ak ste vašu dovolenku v kalendárnom roku nevyčerpali, môžete si tieto dni preniesť do nasledujúceho roka. Ale pozor, ak si dovolenku nevyčerpáte ani v tomto roku, prepadne vám.

Ľudia nad 33 rokov majú zo zákona 25 dní dovolenky, štátni zamestnanci v tomto veku k nim dostanú ešte o 5 dní viac.

Plat
Plat, ktorý dostanete počas dovolenky, vypočíta zamestnávateľ z vašej priemernej mzdy z predošlého ročného kvartálu.

20 dní
Každý človek do veku 32 rokov má na Slovensku nárok na minimálne 20 dní dovolenky.

33 rokov
Ak ste v aktuálnom kalendárnom roku dovŕšili tento vek, môžete dovolenkovať 25 dní. Štátni zamestnanci majú v tomto veku nárok na 30 dní dovolenky.