Hlavnou úlohou domácej opatrovateľky je starostlivosť o seniorov, ale jej úloha spočíva aj v dohliadnutí na spotrebu energií v domácnosti, v ktorej pracuje. Vzhľadom na rastúcu infláciu je nevyhnutné akýmkoľvek spôsobom znižovať náklady na bývanie. Ceny všetkého sa zvýšili. Ak seniori nezačnú platiť o niečo menej za energie, môže sa stať, že si nebudú môcť dovoliť svoj obľúbený časopis, členský poplatok v obľúbenom klube alebo v niektorých prípadoch ani možnosť mať domáceho opatrovateľa.

Zavedením energeticky úsporných riešení však môžu opatrovatelia ušetriť energie a znížiť náklady aj vplyv na životné prostredie. Ponúkame jedenásť tipov, ako môžu opatrovatelia v domácnosti klienta šetriť:

1. Vypínajte svetlá a spotrebiče, keď sa nepoužívajú

Vo väčšine prípadov to bohužiaľ nemusí stačiť. Vždy je dobré povzbudiť seniora, o ktorého sa staráte, aby aj on vypínal svetlá a spotrebiče, keď sa nepoužívajú. Môže sa tak ušetriť značné množstvo energie a znížiť účet za elektrinu v domácnosti.

2. Používajte energeticky úsporné žiarovky

Vymeňte žiarovky za energeticky úsporné, napríklad LED žiarovky. Jedna žiarovka spotrebuje približne osemkrát viac energie, pričom poskytuje rovnaké množstvo svetla ako LED žiarovka.

3. Odpojte nabíjačky, keď sa nepoužívajú

Nabíjačky, ktoré zostanú zapojené, aj keď sa nepoužívajú, môžu stále spotrebúvať energiu. Ide o tzv. pohotovostný režim. Vyzvite seniora, ktorého opatrujete, aby vypojil nabíjačky zo siete, keď sa nepoužívajú, a ušetril tak energiu aj financie.

4. Nastavte termostat

Obliekanie teplého oblečenia, keď je chladnejšie, a otváranie okna alebo používanie ventilátora, keď je horúco, mnohí ľudia podceňujú. Ak máte klimatizáciu nastavenú len o niekoľko stupňov nižšie oproti vonkajšej teplote, môže to viesť k úspore stoviek eur ročne.

5. Využívajte prirodzené svetlo

Nabádajte svojho pacienta, aby používal prirodzené svetlo vždy, keď je to možné, namiesto zbytočne zapínaného umelého osvetlenia, keď to netreba. Môže sa tak znížiť spotreba osvetlenia a ušetriť energia.

6. Používajte energeticky úsporné spotrebiče

Pri nákupe nových spotrebičov si vyberte také, ktoré sú energeticky úsporné. Tieto spotrebiče spotrebúvajú menej energie a môžu ušetriť značné sumy peňazí na účtoch za elektrinu.

7. Vyhnite sa používaniu pohotovostného režimu na elektronike

Poraďte svojmu klientovi, aby nepoužíval pohotovostný režim na elektronike, ako sú televízory a rádiá. Tieto zariadenia môžu spotrebovať veľa energie, aj keď sa nepoužívajú.

8. Používajte energeticky úsporné napájacie lišty

Zapojte elektroniku do energeticky úspornej napájacej lišty, ktorá môže pomôcť znížiť spotrebu energie v pohotovostnom režime. Tieto napájacie lišty môžu tiež automaticky vypínať zariadenia, keď sa nepoužívajú.

9. Používajte energeticky úsporné nastavenia zariadení

Zorientujte pacienta, aby na zariadeniach, ako sú tablety a televízory, používal úsporné nastavenia. Tieto nastavenia znížia spotrebu energie a ušetria peniaze na účtoch za elektrinu.

10. Vysádzajte stromy a kríky

Výsadba stromov a kríkov okolo domu môže v lete poskytnúť tieň a pomôcť udržať dom v príjemnom chlade. To môže znížiť potrebu klimatizácie a ušetriť energiu.

11. Používajte šnúru na bielizeň

Na sušenie oblečenia používajte namiesto sušičky radšej šnúru na bielizeň. Môže sa tým ušetriť energia aj peniaze.

My v spoločnosti Atena veríme, že máme ísť príkladom. Preto sme realizovali každý využiteľný tip na úsporu energie, ktorý sme spomenuli. A sme hrdí na to, že každá kancelária v spoločnosti Atena využíva čo najmenej energie. Každý rok znižujeme negatívny vplyv na životné prostredie a šetríme viac peňazí. Peniaze potom reinvestujeme do vyšších platov alebo poskytovania najlepších možných služieb našim klientom.