Chcete zvýšiť spokojnosť a produktivitu zamestnancov? Ponúknite flexibilitu na pracovisku.

Pokiaľ ide o prilákanie špičkových talentov, mnoho zamestnávateľov upriamuje pozornosť na flexibilitu na pracovisku.

Definovanie flexibility zamestnancov na pracovisku

Je dôležité, aby zamestnávatelia pochopili, že flexibilita na pracoviska je viac než len dávať zamestnancom plány, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám, alebo im umožniť v určitých dňoch pracovať z domu. Autori štúdie uviedli, že flexibilita zahŕňa široké spektrum pracovných dohôd vrátane týchto:

  • Flexibilné časy príchodu a odchodu
  • Práca na plný úväzok z domu alebo z iného nezávislého miesta
  • Voľba a kontrola v pracovných zmien
  • Práca na čiastočný úväzok z domu

Flexibilita pracoviska neznamená iba prácu na diaľku. Zahŕňa všetky typy pracovných dojednaní, vrátane [kedy] robiť prestávky, pracovať z domu alebo opatrovateľskú dovolenku. Aj keď žiadny zamestnávateľ nemôže vyhovieť všetkým požiadavkám, môže poskytnúť možnosť, ktorá osloví rôznych kandidátov.

Výskum zistil, že dve flexibilné politiky na pracovisku, ktoré si zamestnanci najviac želajú, sú voľba začiatku a konca zmeny a možnosti pracovať tam, kde chcú. Konkrétne 26% opýtaných zamestnancov uviedlo, že najdôležitejšie sú flexibilné časy príchodu a odchodu, 22% uviedlo, že uprednostňuje schopnosť pracovať z domu alebo na inom mieste, ktoré si vyberie.

Flexibilné harmonogramy môžu uspokojiť nielen vašich súčasných zamestnancov, ale aj osloviť potenciálnych uchádzačov o zamestnanie a prilákať ľudí s rušným životom.

Flexibilita na pracovisku ovplyvňuje to,ako prijímate a udržujete špičkové talenty pre svoje podnikanie. Keď investujete do nastolenia rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom svojich súčasných a budúcich zamestnancov, zvážte zavedenie flexibilného plánovania, ktoré zvýši spokojnosť zamestnancov a pomôže vám získať špičkové talenty pre vaše podnikanie.