Pečovatelka, kteří cestují do zahraničí, aby se starali o starší osoby, musí znát jazyk dané země, protože jejich úkolem je trávit s nimi čas. Měli by ovládat jazyk, protože se neobejdou bez komunikace s rodinnými příslušníky pacienta. Musí s nimi komunikovat o požadavcích klienta, jeho stavu a podávat zprávy o tom, jak spolu trávili čas a jak se pacient během dne cítil. Šanci však mají i uchazeči s nižší jazykovou úrovní. Získat pro své rodiče nebo prarodiče opatrovateľ základními jazykovými znalostmi a zaměstnat ho je stejně výhodné, i když se to na první pohled nezdá.

Různé úrovně jazyka

Zvládnutí každého jazyka je rozděleno podle úrovně. Nejnižší úroveň A1 – A2 zahrnuje uživatele jazyka, kteří mají základní znalosti jazyka. Jsou schopni komunikovat, zvládnout jednoduché věci, porozumět základním výrazům a frázím. Úroveň jejich jazykových znalostí však není příliš vysoká a stále mají co zlepšovat. Mluvčí na úrovni B1-B2 tvoří delší, složitější a plynulejší věty a souvětí a mají bohatou slovní zásobu. Prostě si rozumějí v rámci běžné komunikace. Mají však určité mezery, zejména ve slovní zásobě, kterou je třeba průběžně obohacovat, neboť je důležitou součástí jejich jazykových znalostí. I na této střední úrovni je na čem pracovat. Úroveň C1 – C2 odpovídá schopnostem rodilého mluvčího, který dokonale ovládá jazyk v psaném i mluveném projevu, rozumí slyšenému i čtenému, plynule komunikuje na jakékoli téma a dokáže používat idiomy jazyka.

Pečovatelky s jazykovou úrovní A1 – A2

Pečovatelky jsou v Německu a dalších německy mluvících zemích velmi žádané. Výhodou pečovatelek, které mluví německy na nejnižší úrovni, je, že jsou často velmi pečlivé. Protože potřebují práci – a to dobře placenou – uvědomují si příležitost, která se jim naskytla, a váží si této práce. Vědí, že se musí více snažit, protože jejich jazykové znalosti jsou minimální. Proto jsou více motivováni svědomitě a dobře vykonávat určené pracovní činnosti a je na ně spolehnutí. Zároveň se rodině pečované osoby dostává personálu, který poskytuje potřebnou péči ve stejném rozsahu a kvalitě jako pečovatelka s německou úrovní B2.

Výhody pro rodinu

Pro rodinné příslušníky opečovávaného seniora je to finančně výhodnější, protože pečovatelka se základními jazykovými znalostmi stojí rodinu méně než opatrovateľka úrovni C1, opatrovateľka dělá totéž. Také polohuje pacienta, resp. přebaluje, myje, krmí, vaří, uklízí domácnost, nakupuje, chodí se seniorem na procházky nebo ho bere do denního centra, kde si může popovídat s přáteli. Tito pečovatelky jsou ochotni prac ovat déle a zůstat na delší dobu. Nevadí jim pracovat ani o svátcích. Pečovatelkyse základní znalostí jazyka mají stejnou snahu se v cizím jazyce zdokonalovat a dělat pokroky. Díky pobytu v Německu se jejich němčina časem přirozeně zlepší, protože s ní přicházejí do styku denně. Vždyť nejideálnějším způsobem, jak se naučit cizí jazyk, je žít nějakou dobu v zemi, kde ho slyšíte z úst místních obyvatel. Pak se na nás rychle přilepí.

Atena dává šanci pečovatelkám se základy němčiny

Atena nabízí možnost pracovat v Německu jako pečovatelka těm uchazečům, kteří mají německý jazyk na úrovni A1 – A2. Kromě toho zlepšuje jejich pracovní podmínky zvýšením jejich platů. Na začátku roku 2022 si tyto pečovatelky vydělávaly přibližně 1 150 EUR čistého. Tato částka je v současné době o 30 % vyšší. Od října letošního roku naše společnost opět zvýšila platy všem pečovatelkam, nezapomínáme ani na pečovatelky se základním německým jazykem. Mohou pobírat čistý plat ve výši 1550 eur měsíčně.

Ve společnosti Atena nabízíme možnost uplatnit se, získat nové zkušenosti a postupně se kariérně rozvíjet. Pečovatelé mohou dosáhnout jazykové úrovně C1 – C2 a po bírat měsíční plat 1 850 EUR. Společnost Atena usiluje o spokojenost všech stran. Pacient, který potřebuje péči, a rodina, která se o něj stará. Naši obchodní partneři, se kterými spolupracujeme. A stejně tak jde o spokojenost samotných pečovateliek.

Pokud se chcete dozvědět, jaká kritéria by měla spolehlivá pečovatelka splňovat, věnujte několik minut přečtení tohoto článku. Chcete-li se seznámit s výhodami celodenní péče v domácím prostředí klienta, klikněte na tento odkaz.