Opatrovateľky, ktoré vycestujú do zahraničia starať sa o seniora, potrebujú vedieť reč danej krajiny, keďže ich úlohou je tráviť s ním čas. Mali by ovládať jazyk, pretože sa nezaobídu bez komunikácie s rodinnými príslušníkmi pacienta. Musia s nimi komunikovať o požiadavkách, stave klienta a hlásiť, ako trávili spoločný čas a ako sa pacient počas dňa cítil. Šancu však majú aj tí uchádzači, ktorí majú nižšiu úroveň jazyka. Zabezpečiť pre svojho rodiča či starého rodiča opatrovateľku so základnou znalosťou jazyka a zamestnať ju je práveže výhodné, hoci sa to tak na prvé počutie nezdá.

Jednotlivé úrovne jazyka

Ovládanie každého jazyka sa delí podľa úrovní. Medzi najnižšiu úroveň A1 – A2 sa zaraďujú používatelia jazyka, ktorí ovládajú základy. Dokážu sa dorozumieť, vybaviť jednoduché veci, rozumejú základným výrazom a frázam. Ich úroveň znalosti jazyka nie je ale príliš vysoká a stále majú čo zlepšovať. Osoby s úrovňou B1 – B2 tvoria dlhšie, zložitejšie a kvetnaté vety a súvetia, majú bohatú slovnú zásobu. Proste sa hravo dorozumejú v rámci bežnej komunikácie. Majú však určité medzery, najmä v slovnej zásobe, ktorú treba neustále obohacovať, lebo je dôležitým prvkom znalosti jazyka. Pri tejto strednej úrovni je tiež na čom pracovať. C1 – C2 úroveň zodpovedá schopnostiam rodeného hovoriaceho, ktorý ovláda jazyk na perfektnej úrovni slovom aj písmom, rozumie počutému aj čítanému, plynule komunikuje o akejkoľvek téme a vie používať idiómy daného jazyka.

Opatrovateľky s úrovňou jazyka A1 – A2

Opatrovateľky sú vo veľkej miere žiadané v Nemecku a ďalších nemecky hovoriacich krajinách. Výhodou opatrovateliek ovládajúcich nemecký jazyk na najnižšej úrovni je to, že sú často veľmi usilovné. Keďže potrebujú prácu – a dobre platenú prácu – sú si vedomé príležitosti, ktorá sa im naskytla, a vážia si túto prácu. Vedia, že sa musia viac snažiť, keďže ich jazykové znalosti sú len minimálne. Preto ich to väčšmi motivuje svedomito a dobre vykonávať určené pracovné činnosti a dá sa na ne spoľahnúť. Rodina opatrovanej osoby zároveň týmto spôsobom získava personál, ktorý vykonáva potrebnú opateru v rovnakej miere aj totožnej kvalite, akú by robila opatrovateľka s úrovňou nemčiny B2.

Výhody pre rodinu

Pre rodinných príslušníkov opatrovaného seniora je to z finančného hľadiska výhodnejšie, pretože opatrovateľka so základnou znalosťou jazyka stojí rodinu menej nákladov než opatrovateľka s C1, pričom robí to isté. Tiež pacienta polohuje, príp. prebaľuje, umýva, kŕmi, varí preňho, upratuje v domácnosti, realizuje nákupy či so seniorom chodí na prechádzky alebo ho zavezie do denného stacionára porozprávať sa s priateľmi. Tieto opatrovateľky sú ochotné pracovať aj dlhšie časové horizonty a zostávať na dlhšie turnusy. Neprekáža im pracovať ani cez sviatky. Opatrovateľky so základnou znalosťou jazyka rovnako majú chuť zlepšovať sa v cudzej reči a robiť v nej pokroky. Vďaka pobytu v Nemecku sa v nemčine časom skutočne prirodzene zlepšia, lebo s ňou prichádzajú do každodenného kontaktu. Veď na naučenie cudzej reči je najideálnejšie žiť istú dobu v danej krajine, kde ju počujeme z úst domácich. Vtedy sa na nás rýchlo nalepí.

Atena dáva šancu aj opatrovateľkám so základmi nemčiny

Atena poskytuje možnosť pracovať v Nemecku na pozícii opatrovateľky aj tým uchádzačom, ktorí nemecký jazyk ovládajú na úrovni A1 – A2. Okrem toho im zlepšuje pracovné podmienky zvyšovaním platov. Na začiatku roka 2022 zarobili tieto opatrovateľky približne 1150 eur v čistom. V súčasnosti je táto suma vyššia o 30%. Od októbra tohto roka naša spoločnosť opäť dvíha platy všetkým opatrovateľkám, čím nezabúda ani na opatrovateľky so základmi nemčiny. Môžu dostávať mzdu vo výške 1550 eur v čistom za mesiac.

V Atene ponúkame šancu uplatniť sa, získať nové skúsenosti a časom sa kariérne posunúť. Opatrovateľský personál sa môže postupne dostať na úroveň nemeckého jazyka C1 – C2 a získať mesačný plat 1850 eur. Spoločnosť Atena sa usiluje o spokojnosť všetkých strán. Pacienta, ktorý si starostlivosť vyžaduje, a jeho rodiny, ktorej na ňom záleží. Našich obchodných partnerov, s ktorými spolupracujeme. A rovnako ide o spokojnosť samotných opatrovateliek.

Ak sa chcete dozvedieť, ktoré kritériá by mala spĺňať spoľahlivá opatrovateľka, venujte pár minút tomuto článku. Aké výhody prináša celodenná starostlivosť v domácom prostredí klienta, nájdete kliknutím na tento odkaz.