Rozhodování o volbě správného povolání není snadné. Jedná se o zásadní krok, který ovlivňuje celý další život člověka a spokojenost s ním. Určuje, kolik člověk vydělá. Rodiče by měli své děti poznávat od útlého věku, aby jim mohli pomoci vybrat vhodné povolání, které jim zajistí důstojný život a něco, na co se budou každé ráno těšit.

Indikátorem jsou koníčky

Je důležité zjistit, co dítě rádo dělá, jaké má koníčky a k čemu má přirozený talent a schopnosti. Od útlého věku je vhodné motivovat je k aktivitám, které budou formovat a rozvíjet jejich osobnost a charakter. Existují různé způsoby, kroužky a volnočasové aktivity. Skvělou volbou je začít dělat nějaký sport, který v mladém člověku buduje pozitivní postoj k vytrvalosti, bojovnosti, nevzdávání se. Vyzkoušením různých kroužků dospívající poznávají sami sebe a své predispozice. Poté se mohou rozhodnout pro správný studijní obor. Jako nástroj, který vám pomůže najít správnou profesní dráhu, můžete využít také návštěvy dnů otevřených dveří na středních školách a školních veletrhů.

Dočasná zaměstnání mohou také pomoci

Když dospívající dosáhne věku, kdy může pracovat na částečný úvazek, je dobré této možnosti využít. Je to příležitost vyzkoušet si skutečnou práci, získat zkušenosti v reálném pracovním prostředí, seznámit se s pracovními návyky, naučit se něco nového, získat nové dovednosti a samozřejmě si vydělat nějaké peníze. Zároveň se učí, co obnáší práce a že vydělat peníze vyžaduje úsilí a námahu. Díky tomu si může vydělaných peněz vážit. Jak vidíte, brigáda přináší mnoho výhod. Během toho a také díky vyzkoušení různých činností a koníčků je možné zjistit, co člověka zajímá a jaká povolání by ho v dospělosti bavila a naopak, co by ho nenaplňovalo.

Vzdělávací systém

Volba povolání začíná ještě na základní škole. Školský systém není vždy ideálně nastaven. Výuce informatiky by mělo být věnováno více času, aby žáci nahlédli do světa moderních digitálních technologií, které vládnou světu, a naučili se orientovat ve světě IT. Je žádoucí věnovat větší pozornost finanční gramotnosti a praktickému vzdělávání a získávání manuálních dovedností. Samotné děti je třeba informovat o tom, jaké mají v budoucnu možnosti a jaké jsou všechny profese, protože mnohé z nich pravděpodobně nemají žádnou představu. Svět se neustále vyvíjí a trh práce nabízí mnoho nových pracovních míst.

Inspirativní země

Dobrým příkladem země, která má dobrou přípravu na budoucí povolání, je např. Švýcarsko . Rozvinulo se duální vzdělávání, kdy se žák učí přímo v podniku, kde může být po ukončení školy zaměstnán. V Americe jsou oblíbené obory jako informatika, obchodní management, právo nebo umění. V Německu se žáci po prvním stupni vzdělávání rozhodují, zda jejich kroky povedou do běžné školy (pro slabší žáky s poruchami učení), do reálné školy (specializované na ekonomiku a angličtinu) nebo na gymnázium. Vzdělávání je dosti příbuzné se sousedním Švýcarskem. Řemeslníci Zde mají významné společenské postavení. V Estonsku, které má jeden z nejlepších školských systémů, se klade důraz na digitální vzdělávání. Kromě toho se zaměřují také na kritické a logické myšlení a řešení problémů. Přestože se ve Finsku nehodnotí jinak než pochvalou a domácí úkoly se zadávají jen zřídka, žáci v testech vynikají. PISA (mezinárodní měření čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků ve věku 15 let). Důvodem je skutečnost, že ve školách podporují samostatnost, projektovou a týmovou práci žáků a jejich aktivitu ve třídě.

Kdy jste si uvědomil, co chcete v životě dělat? Co vám pomohlo na to přijít?