Urobiť rozhodnutie ohľadom výberu toho pravého povolania nebýva ľahké. Ide o zásadný krok, ktorý ovplyvňuje celý nasledujúci život človeka a spokojnosť s ním. Odvíja sa od neho to, koľko bude človek zarábať. Už rodičia by mali svoje deti spoznávať odmalička, aby im vedeli pomôcť vybrať vhodnú profesiu, vďaka ktorej si zaobstarajú slušný život a do ktorej sa budú každé ráno tešiť.

Ukazovateľom sú záľuby

Zásadné je zistiť, čo dieťa baví robiť, aké má záľuby a na čo má prirodzené nadanie a vlohy. Odmala je vhodné motivovať ho k tomu, aby si našlo aktivity, ktoré budú formovať a rozvíjať jeho osobnosť a charakter. Existujú rôzne spôsoby, krúžky a voľnočasové aktivity. Skvelou voľbou je začať vykonávať nejaký druh športu, ktorý u mladého človeka buduje pozitívny vzťah k vytrvalosti, bojovnosti, nevzdávaniu sa. V rámci skúšania rozličných krúžkov spoznávajú dospievajúci seba i svoje predispozície. Následne sa môžu rozhodnúť pre ten pravý študijný odbor. Ako pomôcky na nájdenie správneho profesijného smeru môžu slúžiť návštevy dní otvorených dverí na stredných školách a rovnako školské burzy.

Pomôžu aj brigády

Keď adolescent nadobudne vekovú hranicu, kedy už môže brigádovať, hodí sa túto možnosť využiť. Je to šanca vyskúšať si reálnu prácu, získať skúsenosti zo skutočného pracovného prostredia, zoznámiť sa s pracovnými návykmi, naučiť sa niečo nové, nadobudnúť nové zručnosti a samozrejme si privyrobiť. Zároveň zistí, čo obnáša práca a že zarobiť peniaze stojí úsilie a námahu. Vďaka tomu si zarobené peniaze dokáže vážiť. Ako vidieť brigádovanie prináša veľa výhod. Počas neho a aj na základe skúšania rôznych aktivít a koníčkov sa dá objaviť, čo človeka zaujíma a ktoré povolanie by ho bavilo v dospelosti vykonávať a naopak, čo by ho nenapĺňalo.

Vzdelávací systém

Výber povolania sa začína už počas chodenia do základnej školy. Nie vždy je školský systém ideálne nastavený. Viac času by sa malo venovať výučbe informatiky, aby žiaci nahliadli do sveta moderných digitálnych technológií, ktoré vládnu svetom, a aby sa naučili pohybovať v IT svete. Žiaduce je zacieliť väčšiu pozornosť na finančnú gramotnosť i praktické vzdelávanie a osvojovanie si manuálnych zručností. Treba samotné deti informovať, aké majú v budúcnosti možnosti a ktoré všetky profesie existujú, pretože veľa z nich to s vysokou pravdepodobnosťou ani netuší. Svet sa neustále vyvíja a trh práce ponúka množstvo nových a nových pracovných pozícií.

Inšpiratívne štáty

Dobrým príkladom krajiny, ktorá má kvalitnú prípravu na budúce povolanie, je Švajčiarsko. Vyvinulo duálne vzdelávanie, kedy sa žiak učí priamo v podniku, kde sa po ukončení školy môže zamestnať. V Amerike patria k obľúbeným školským predmetom informatika, obchodný manažment, právo alebo umenie. V Nemecku sa po prvom stupni vzdelávania žiaci rozhodujú, či ich kroky budú viesť na hlavnú školu (pre deti, ktoré nedosahujú najlepšie výsledky a majú problémy s učením), reálnu školu (špecializujú sa na ekonomické predmety a anglický jazyk) alebo gymnázium. Vzdelávanie je dosť príbuzné tomu susednému, švajčiarskemu. Remeselníci tu majú významný spoločenský status. V takom Estónsku, ktoré má jeden z najlepších školských systémov, kladú dôraz práve na digitálne vzdelávanie. Okrem neho upriamujú pozornosť aj na kritické a logické myslenie a riešenie problémov. Napriek tomu, že vo Fínsku sa neznámkuje, ale hodnotí sa pochvalami, a domáce úlohy sa zadávajú len málokedy, študenti excelujú v testoch PISA (medzinárodné meranie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti u žiakov vo veku 15 rokov). To vďaka tomu, že žiakov v školách vedú k samostatnosti, projektovej činnosti, tímovej práci a aktivite na hodinách.

Kedy ste prišli na to, čo v živote chcete robiť? Čo vám pomohlo zistiť to?