Iako to na prvi pogled ne izgleda, tržište rada se proširuje sa novim radnim mestima.To se posebno odnosi na zanimanja koja su u vezi sa savremenim tehnologijama – njihovom proizvodnjom, ali i njihovom kontrolom. U prošlosti su ljudi birali jedan posao i razvijali ga tokom svog života. Međutim, često postoji zabrinutost zbog veštačke inteligencije i automatizacije da bi mogli izgubiti posao a zamenili bi ih mašine.

Prema studijama iz Okforda, do 47% trenutnih poslova bi moglo biti automatizovano u narednih 10 godina. Oko 15% postojećih će nestati, još 32% će se radikalno promeniti i nove tehnologije će stvoriti potpuno nova radna mesta koja još uvek ne postoje.

Savetnik za produktivnost

Uz naglasak na produktivnost i nove tehnologije praćenja, ljudima će trebati pomoć u poboljšanju njihove produktivnosti. A s pojavom automatizovanih procesa i kada se pridržavaju pravila pravilnog držanja prilikom stojanja ili sedenja, prilikom sastavljanja rasporeda rada ili karijernog vođenja.

Robotski dispečer i operater bespilotnih letelica(dronova)

Robotski dispečer i operater bespilotnih letelica(dronova)

Operatori koji nadziru svaku isporuku (i mogu istovremeno da nadgledaju 100 robota) mogu ih daljinski preuzeti. Situacija će biti slična i za bespilotne letelice(dronove), što će uključivati i nadzor čitave flote bespilotnih letelica tokom izvršavanja zadataka. Tek kada se dostigne određena referentna vrednost efikasnosti, verovatno je da će roboti moći samostalno izvršavati svoje zadatke. Dok se to ne dogodi, ovo će delo biti prilično uobičajeno za ljude.

Komunikator

Sposobnost komunikacije uvek je bila važna. Kako mašine postaju sve učestalije, značaj ove veštine će nastaviti da raste. Odličan je primer kako mašine i ljudi mogu da komuniciraju na radnom mestu. Naravno, morećemo biti u stanju da se nosimo sa oba faktora – ljudima i mašinama.

Digitalni detoks terapeut

Zamislite da ćete u budućnosti 80% svog života provesti iza računara ili drugog modernog tehnološkog napretka. Tada će vam trebati stručnjak koji će se specijalizovati za odvajanje stresa od sve opreme i stvoriće netradicionalne zone čišćenja za vas.

Asistent za veštačku inteligenciju

Kao što pokazuje primer robotskog dispečera, još uvek postoji mnogo načina na koje ljudi moraju da intervenišu u procesu izgradnje mašina koje rade inteligentno. ljudska inteligencija je potrebna da bi mašine stekle više inteligencije. Veoma je neophodno da pomognemo u poboljšanju ovih sistema uključivanjem potrebnih ljudskih kvaliteta. Što je bolja veštačka inteligencija, veći su zahtevi za ulogu takvog asistenta.

Lični digitalni kontroler podataka

Danas možda sve možete sami. Ali za nekoliko godina tražit ćete specijalistu koja će se brinuti o vašem paketu aplikacija, o vašem hardveru, softveru i koji će vam pronaći informacije potrebne za vašu osobnost i karijeru u razvoju.

Arhiva podataka o ličnom životu klijenta

U doba potpuno arhiviranog života, stručnjacima na polju administracije i arhiviranja biće potrebno da sortiraju, katalogiziraju i smisleno sortiraju digitalni sadržaj ličnih podataka. Zatim bi identifikovali potencijalnu upotrebu podataka o životu da bi napravili dnevnik ili životopis.

Ostala zanimljiva i netradicionalna zanimanja budućnosti takođe uključuju:

 • mikrobni balanser,
 • ekspert za korporativni haos (deorganizer),
 • konsultant u oblasti atrakcija,
 • špekulatora sa alternativnom valutom,
 • rukovodilac za brisanje identiteta na mreži nakon smrti korisnika,
 • menadžer kulturnih veština,
 • ekspert za dobijanje masovnog finansiranja,
 • savetnik za upravljanje školom,
 • savetnik za zaštitu ličnih podataka,
 • lični savetnik preko skajpa,
 • meme agent.

Prema mišljenju stručnjaka, na nas utiču stalne promene. Tržište rada će na taj način zahtevati do 60% novih zanimanja u narednih 10 godina. Dok je u prošlosti karijera neke osobe bila stabilna i jedinstvena, danas je profesija složenija, specijalizovanija i stalno se menja i razvija.