Pracovný trh sa, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, rozširuje o nové pracovné miesta. Týka sa to najmä povolaní, ktoré súvisia s modernými technológiami – s ich výrobou, ale aj ovládaním. V minulosti si ľudia vybrali jedno zamestnanie a rozvíjali ho v priebehu svojho života. V súvislosti s umelou inteligenciou, robotmi a automatizáciou sa však často vynárajú obavy, že môžu prísť o svoju prácu a nahradia ich stroje.

Podľa Oxfordskej štúdie by sa až 47% súčasných pracovných miest mohlo v nasledujúcich 10 rokoch automatizovať. Približne 15% existujúcich zmizne, ďalších 32% sa radikálne zmení a nové technológie vytvoria úplne nové pracovné pozície, ktoré dnes ešte neexistujú.

Poradca v oblasti produktivity

S dôrazom na produktivitu a nové sledovacie technológie, budú ľudia potrebovať pomoc pri zlepšovaní ich produktivity. A s príchodom automatizovaných procesov tiež pri dodržiavaní pravidiel správneho držania tela pri státí či sedení, pri zostavení časového harmonogramu pracovného režimu alebo poradenstve v oblasti kariéry.

Dispečer robotov a operátor dronov

Autá bez vodiča by mali byť 100% autonómne, čím zo slučky úplne vylúčia človeka. No neplatí to pre všetky roboty. Niektoré sú schopné jazdiť samy, no napriek tomu na ne dohliadajú ľudia. Takáto osoba sa nemusí fyzicky nachádzať na rovnakom mieste (dokonca ani v rovnakej krajine) ako robot, na ktorý dohliada.

Operátori, ktorí sledujú každú dodávku (a môžu dohliadať na 100 robotov súčasne), môžu nad nimi vzdialene prevziať velenie. Podobná bude situácia aj pri dronoch, ktorá zahŕňať monitorovanie celej flotily dronov pri vykonávaní úloh. Až keď sa dosiahne určitá referenčná hodnota efektívnosti, je pravdepodobné, že roboty budú schopné plniť svoje misie úplne nezávisle. Kým k tomu však dôjde, táto práca bude pre človeka vcelku bežná.

Komunikátor

Schopnosť komunikovať bola vždy dôležitá. Postupne, ako čoraz viac bežných pracovných úloh preberajú stroje, význam tejto zručnosti bude stále narastať. Je to vynikajúca ukážka toho, ako stroje a ľudia môžu na pracovisku interagovať. Samozrejme, bude treba vedieť zaobchádzať s oboma činiteľmi – s ľuďmi aj so strojmi.

Terapeut digitálneho detoxu

Predstavte si, že v budúcnosti budete vykonávať 80% Vášho života za počítačom a inými technologickými výdobytkami modernej doby. Vtedy budete potrebovať odborníka, ktorý sa bude špecializovať na separáciu stresu od všetkých zariadení a bude Vám vytvárať netradičné očistné zóny.

Asistent umelej inteligencie

Ako ukazuje príklad dispečera robotov, stále existuje veľa spôsobov, ako ľudia musia zasahovať do procesu tvorby strojov, ktoré konajú inteligentne. Na to, aby stroje získali viac inteligencie, je potrebná ľudská inteligencia. Bude veľmi potrebné pomáhať vylepšovať tieto systémy zapájaním potrebných ľudských vlastností. Čím bude lepšia umelá inteligencia, tým vyššie budú požiadavky na úlohu takéhoto asistenta.

Osobný správca digitálnych údajov

Dnes možno všetko zvládate samy. Ale o pár rokov budete vyhľadávať špecialitu, ktorý sa bude starať o Vašu sadu aplikácií, hardvér, softvér a vyhľadá Vám informačné zdroje potrebné pre Vašu vyvíjajúcu sa osobnosť a kariéru.

Archivár údajov o osobnom živote klienta

Vo veku plne archivovaného života bude potrebné, aby odborníci z oblasti administratívy a archivácie vytriedili, katalogizovali a zmysluplne zoradili digitálny obsah osobných údajov. A následne identifikovali potenciálne využitie dát zo života na tvorbu denníka alebo životopisu.

K ďalším zaujímavým a netradičným povolaniam budúcnosti zaraďujeme tiež:

 • mikrobiálny vyrovnávač,
 • firemný odborník na chaos (dezorganizér),
 • konzultant v oblasti zaujímavostí,
 • špekulant s alternatívnou menou,
 • manažér vymazania on-line identity po smrti užívateľa,
 • manažér kultúrnych zručností,
 • odborník na získavanie hromadného financovania,
 • poradca na zvládnutie školy,
 • poradca na ochranu osobných údajov,
 • osobný poradca cez skype,
 • mém agent.

Podľa expertov sme ovplyvňovaní neustálymi zmenami. Trh práce si tak bude v nasledujúcich 10 rokoch vyžadovať až 60 % nových profesií. Kým v minulosti bola kariéra človeka stabilná a jedinečná, v súčasnosti je povolanie zložitejšie, špecializovanejšie a neustále sa mení a vyvíja.